Innovatieve kmo's uit België sterk in samenwerken

Publicatiedatum
De Europese Commissie publiceerde op 17 juni 2019 zowel haar Europees Innovatie Scorebord (EIS) als het Regionaal Innovatie Scorebord (RIS).
European Innovation Scoreboard 2019
Bron: European Innovation Scoreboard 2019

1. European Innovation Scoreboard (EIS)

De EIS rangschikt de EU-lidstaten en een aantal niet-EU landen evenals hun regio’s, volgens hun innovatieve sterkte in vier prestatiegroepen op basis van hun prestatie ten opzichte van het Europees gemiddelde:

 • innovatieleiders: groep landen met performantie >120% van het Europees gemiddelde
 • sterke innovatoren: tussen 90% en 120 % van het Europees gemiddelde
 • gematigde innovatoren: tussen 50% en 90%
 • bescheiden innovatoren: <50%

België zit in de tweede groep ‘sterke innovatoren’, op een zesde plaats in de EU. Zweden is in de EU opnieuw de beste van de kopgroep van innovatieleiders, gevolgd door Finland, Denemarken, Nederland en Luxemburg. 

Prestaties van de sterkste innovatoren ten opzichte van EU gemiddelde in 2011.
Prestaties van de EU's sterkste innovatoren ten opzichte van 2011.

België sterk in innovatienetwerken

Relatieve sterkten van het Belgische innovatiesysteem zijn:

 • Het voorzien van ICT-training door bedrijven -> 1ste plaats
 • Verbindingen/netwerken zoals samenwerking tussen kmo's, publiek-private co-publicaties en private co-financiering van publieke O&O-uitgaven -> 2de plaats
 • Bedrijfsinvesteringen -> 4de plaats
 • Innovatiegedrag kom’s -> 4de plaats
 • aantrekkelijke onderzoeksystemen -> 6de plaats
 • impact innovatie op omzet -> 6de plaats

We lezen in het landenrapport dat België "vooral goed scoort op vlak van innovatieve kmo's die samenwerken met elkaar, internationale wetenschappelijke co-publicaties, en ondernemingen die ICT-training verzorgen".

Relatieve zwaktes zijn er in:

 • impact voor de werkgelegenheid -> 22ste,
 • ‘intellectueel kapitaal’ (patenten en trademarks) -> 13de, en
 • Innovatievriendelijke omgeving (breedbandpenetratie en opportuniteits-gedreven ondernemerschap) (11de)
België sterk in innovatienetwerken
België 2de sterkste in innovatienetwerken

2. Regional Innovation Scoreboard (RIS)

Vanuit het Europees Innovatie Scorebord werd ook een Regionaal Innovatie Scorebord ontwikkeld dat 238 Europese regio’s analyseert. Vlaanderen prijkt daar op plaats 40, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op plaats 35 en Wallonië op plaats 84. Omwille van (regionale) databeperkingen worden in de RIS slechts 17 indicatoren geanalyseerd in plaats van 27.

België beste van de klas wat betreft ICT training binnen bedrijven.
België beste van de klas wat betreft ICT training binnen bedrijven.