Innovatiesteun voor 1 imec en 1 Flanders Make ICON project

Publicatiedatum
In samenwerking met VLAIO organiseren imec en Flanders Make jaarlijks twee ICON projectoproepen. Met deze ICON projecten willen VLAIO, imec en Flanders Make de brug slaan tussen onderzoeksresultaten van de strategische onderzoekscentra en hun praktische toepasbaarheid binnen het Vlaamse bedrijfsleven. Uit de tweede oproep van 2022 werden één imec en één Flanders Make onderzoeksproject geselecteerd. In totaal wordt een steunbedrag van 3,1 miljoen euro verleend.
© lalit kamur unsplash

Maak kennis met het goedgekeurde imec.icon project

SHARCS - Selective sHARing of aCcredited Solid pod data

Wie vandaag bij verschillende bedrijven solliciteert, moet meerdere keren ongeveer dezelfde formulieren invullen. Achteraf heb je weinig controle over wat er precies gebeurt met de persoonlijke gegevens die je gedeeld hebt. De oplossing? Je stopt je diploma en andere persoonlijke gegevens in een gedecentraliseerde datakluis en beslist zelf wie wanneer toegang krijgt tot welke gegevens. De Solid-technologie maakt het mogelijk om die data op een veilige en selectieve manier te delen. Solid kan zo een vernieuwende dienstverlening helpen uitbouwen in verschillende sectoren, waaronder de HR-sector. Maar voor dat mogelijk wordt, moeten nog een aantal maatschappelijke en technologische vraagstukken opgelost worden. 

Dat is het doel van het imec.icon-project SHARCS (Selective sHARing of aCcredited Solid pod data). Het project zal werken op het instellen van tijdelijke rechten, het bepalen van de noodzakelijke gegevens die gedeeld worden en de authenticatie van gegevens (bijvoorbeeld de zekerheid over een behaalde graad bij een diploma). Dankzij dit collaboratieve innovatieproject stroomt de opgebouwde kennis rechtstreeks door naar de Vlaamse HR-sector. Die kennis maakt een meer betrouwbaar en verbeterd dienstenaanbod mogelijk waarbij de burger privégegevens beheert en alleen noodzakelijke informatie deelt.  

Het consortium bestaat uit drie imec-onderzoeksgroepen, uit de bedrijven Docbyte, Enhansa, karamel, TrustBuilder, Randstad Group Belgium, en uit het Het Vlaams Datanutsbedrijf.

Maak kennis met het goedgekeurde Flanders Make ICON project

QUALMA: Quality Assurance for Large Manual Assembly

Veel Vlaamse bedrijven vervaardigen hoogwaardige producten en machines die voldoen aan specifieke (internationale) klantenvereisten. Denk aan weefgetouwen, subsystemen voor vliegtuigen of windmolens, landbouwmachines, of compressoren. De grote productvariabiliteit en hoge productcomplexiteit legt druk op assemblage operatoren. Het is een lastige opgave om het juiste onderdeel correct te monteren binnen de vooropgestelde tijd voor een specifieke productvariant.

Om productkwaliteit te garanderen, zetten maakbedrijven in op kwaliteitscontroles. Tijdens en na productie wordt de integriteit en functionaliteit van het product gecontroleerd. Kwaliteitscontroleurs volgen inspectieprocedures en vullen verificatielijsten in. Maar deze aanpak kent zijn beperkingen: de terugkoppeling rond vergissingen naar de assemblageoperatoren is traag, en de inspectieprocedures zijn tijdsintensief.      

In dit project bundelen maakbedrijven en ontwikkelaars van digitale werkinstructie- en trainingsplatformen en beeldverwerkingsoplossingen hun krachten om een in-line kwaliteitsbewaking voor assemblage van grote producten te realiseren (producten > 3m³). Ze doen dit op basis van een mobiele camera die monitort of de taken juist uitgevoerd worden en of de correcte onderdelen geplaatst worden. Bij afwijkingen ontvangt de operator instructies en training om de specifieke assemblagestappen correct uit te voeren. Zo wordt de operator ondersteund in het afleveren van producten met een hoge kwaliteit.

Het consortium achter het project bestaat uit de onderzoeksgroepen Flanders Make ProductionS en DecisionS, UGent IsyE, UHasselt EDM en de bedrijven Atlas Copco Airpower, Augnition, Cronos, Kapernikov, SupportSquare en ZF Wind Power Antwerpen.
 

 

Wat zijn ICON projecten?

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een projecttype waarin een consortium van één of meerdere onderzoeksorganisaties en minstens drie onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen nieuwe kennis ontwikkelen die praktisch toegepast kan worden. Door ICON-projecten te steunen, wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten en praktische toepassingen in het Vlaamse bedrijfsleven. ICON-projecten hebben de ambitie om economische en eventueel ruimere maatschappelijke waarde in Vlaanderen te creëren.  

 

Delen: