Indieningsdatum oproep fietssnelwegen verlengd tot 28 juni 2018

Publicatiedatum
Naar aanleiding van het gewijzigde ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid’, werd besloten om de EFRO-oproep fietssnelwegen te verlengen tot 28 juni.