Impact vernieuwde GIPOD op hinderpremie openbare werken

Publicatiedatum
Beheerders van openbare werken registreren hun activiteiten in GIPOD zodat alle betrokken partijen de hinder maximaal kunnen beperken. Om de hinderpremie openbare werken aan handelaars automatisch te kunnen toekennen, is het essentieel dat de gegevens ook in het vernieuwde GIPOD systeem goed geregistreerd worden. Het vernieuwde systeem wordt op 21 januari gelanceerd. Vanaf dan moeten de hindergevolgen ingegeven worden. De aannemer die de werken uitvoert, zal de grondwerkzone aanduiden in de signalisatievergunningaanvraag. Daarna kunnen de lokale besturen deze hinder valideren.
werken in de straat

Wat is GIPOD?

In het GIPOD of Generiek Informatieplatform Openbaar Domein worden wegenwerken op het openbaar domein geregistreerd door beheerders van werken zoals lokale besturen of nutsbedrijven. Handelaars kunnen op basis van die informatie op een eenvoudige manier een hinderpremie aanvragen. De premie wordt automatisch toegekend door het GIPOD. Het is dus erg belangrijk dat de gegevens goed en op tijd ingegeven worden door de beheerder van de werken.  

Wat verandert er? 

Om de hinderpremie openbare werken te kunnen toekennen, moet het steeds gaan om grondwerken van categorie 1 die concreet gepland of in uitvoering zijn met een duur van minstens 30 dagen. Tot nu toe geven beheerders van werken de hinderlocatie in. In het vernieuwde systeem zullen dat de hindergevolgen zijn. 

Concreet kunnen handelaars een premie krijgen bij deze negen hindergevolgen: 

 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang
 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd hulpdiensten
 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd openbaar vervoer
 • Gemotoriseerd verkeer geen doorgang - uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang
 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - vermindering van rijstroken
 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting
 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting - uitgezonderd hulpdiensten
 • Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang - afgesloten in 1 rijrichting - uitgezonderd openbaar vervoer

Hoe komt de info in GIPOD?

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Hinder ingegeven in huidige versie GIPOD

Als de inname (werkopdracht) werd gecreëerd in het huidige GIPOD en de rijbaan of één van de rijstroken werd aangevinkt bij hinderlocaties, dan wordt dit voor de hinderpremie openbare werken opgepikt in het nieuwe GIPOD. Het proces van de hinderpremie openbare werken zal verlopen zoals gekend.

 • Hinder ingegeven in vernieuwde GIPOD

In het vernieuwde GIPOD zal de hinder niet meer meegegeven worden door de netbeheerder bij de creatie van het grondwerk. De aannemer die de werken uitvoert, zal de grondwerkzone aanduiden in de signalisatievergunningaanvraag. Daarna kunnen de lokale besturen deze hinder valideren, aanpassen en/of uitbreiden. 

De aannemer kan de signalisatievergunning door middel van het GIPOD-ID op 2 manieren aanvragen:

 • Via het GIPOD-formulier (vanaf eind maart 2021)
 • Via een eigen toepassing van steden en gemeenten

In het begin van het vernieuwde systeem zal er een overgangsfase zijn: 

 • Hinder ingegeven in nieuwe GIPOD - signalisatievergunningsaanvraag gekoppeld

Als de signalisatievergunning wordt aangevraagd met een koppeling met GIPOD, dan verloopt het proces van de hinderpremie openbare werken identiek. Het is daarbij belangrijk dat de lokale besturen de hindergevolgen nakijken en correct aanduiden.

 • Hinder ingegeven in nieuwe GIPOD – geen signalisatievergunningsaanvraag gekoppeld

Deze situatie kan zich voordoen vóór het inwerkingtreden van het vernieuwde decreet
Als de signalisatievergunning nog niet wordt aangevraagd met een koppeling met GIPOD, moeten de lokale besturen zelf de hinder aanmaken en de hindergevolgen aanduiden.

Meer info?

Informatie Vlaanderen zal een overzichtslijst beschikbaar maken van de innames (werkopdrachten) waarvoor er extra acties nodig zijn. 
Meer info over dit onderwerp vind je op Informatie Vlaanderen.

Delen: