Impact Corona-virus op uitvoering EFRO-projecten

Publicatiedatum
De huidige epidemie COVID-19 heeft alsmaar grotere gevolgen in heel Europa. Om de gevolgen van deze Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken, roepen we alle projectpartners op om zich te houden aan de adviezen en maatregelen die door de autoriteiten werden afgekondigd.

Deze ongewone omstandigheden kunnen uiteraard een impact hebben op het verloop van jouw EFRO-project. Seminaries, evenementen, reizen, … zullen, indien nodig, moeten worden uitgesteld/geannuleerd.

We raden daarom aan om:

  • Alle urgente communicatie met de EFRO-Managementautoriteit elektronisch te voeren via uw EFRO-projectbegeleider of via het generiek e-mailadres economie.europa@vlaanderen.be .  De behandeling van fysieke post zal omwille van de coronamaatregelen ernstige vertraging oplopen.
  • Voorzichtig en verantwoord om te gaan met het inplannen van nieuwe seminaries, reizen, evenementen, …;
  • Waar mogelijk fysieke bijeenkomsten te vervangen door digitale oplossingen. Online-vergaderingen, videoconferenties, … Hierdoor kan de impact op het projectschema worden geminimaliseerd;
  • Tijdig terugvorderingen aan te vragen en beroep te doen op eventuele  verzekeringen voor bijvoorbeeld geannuleerde zalen, catering, reiskosten, …;
  • Wanneer deze reeds aangegane en gemaakte kosten niet terugvorderbaar zijn (of geen schadeloosstelling mogelijk is), zal de Managementautoriteit  deze kosten uitzonderlijk subsidiabel achten;
  • In geval dit een zware impact heeft op realisatie van het project, neem dan contact op met uw contactpunt/het EFRO-secretariaat. Zij zullen mee met u zoeken naar een gepaste oplossing.

De Corona-crisis heeft ook een impact op de aanbesteding en uitvoering van overheidsopdrachten. Het Agentschap Binnenlandsbestuur van de Vlaamse Overheid  zet de belangrijkste gevolgen op een rijtje in een FAQ.

Wij houden je verder op de hoogte van eventuele aanpassingen of van andere informatie over de wijze waarop wij in ons programma rekening kunnen houden met de gevolgen van COVID-19.