Ieders STEM werd gehoord

Publicatiedatum
Op 1 oktober organiseerde VLAIO een workshop waarin we nadachten over hoe we STEM in Vlaanderen een mooie toekomst kunnen geven. Concreet zochten we waardevolle input op een nieuw STEM-Actieplan voor het komende decennium.
Laat je STEM horen! Meeting Room

We ontvingen meer dan 60 belanghebbenden in Lamot in Mechelen die allemaal met veel enthousiasme aan de slag gingen met de uitdagingen waarmee we hen confronteerden.  

Uiteraard keken we toe dat alle coronamaatregelen zorgvuldig nageleefd werden. Ondanks de verplichtingen, zijn we er toch in geslaagd om er een dynamische en sfeervolle brainstorm van te maken! Samen werd er gebouwd, opengebroken en verder gebouwd, aan plannen die mens en maatschappij nog beter gaan maken. 

VLAIO koos voor een participatieve benadering waarin alle betrokkenen hun STEM konden laten horen, want alleen in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burgers kunnen we STEM beter in de markt zetten. Dat is belangrijk, want STEM zorgt ervoor dat we maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatopwarming, digitalisering en vergrijzing kunnen aanpakken. En daar worden we allemaal beter van. 

Tijdens de workshop werd onder meer nagedacht over hoe we doelgericht kunnen sensibiliseren en communiceren, over hoe we STEM kunnen inbrengen in vrijetijdbesteding, over hoe we de instroom kunnen vergroten aan zowel de kant van de leerlingen als de lesgevers, en over hoe we het lesaanbod maar ook een STEM-loopbaan aantrekkelijk kunnen maken. Het ene idee was al meer 'out-of-the-box' dan het andere. De aanwezigen konden ook stemmen over de haalbaarheid van de ideeën, en suggesties doen om ze nog te verbeteren. 

Laat je STEM horen! mensen tijdens workshop

We danken alle aanwezigen voor hun waardevolle inbreng, en natuurlijk ook Beanmachine voor hun deskundige begeleiding. Wij gaan ondertussen verder aan de slag met de resultaten van de workshop en we mikken erop om een nieuw STEM-Actieplan voor te kunnen leggen aan de Vlaamse Regering tegen het einde van het jaar.