ICRAD cofund call: Veterinair onderzoek infectieziekten

Publicatiedatum
22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van meer dan 20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases).

Dit bouwt verder op het succesvolle werk van twee vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7).

In België heeft zowel VLAIO, het FWO als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toelagebudget voorzien.

De internationale oproep is opengesteld op 3 februari 2020 op de ICRAD-website, en behelst een 2-staps evaluatieprocedure.

Deadline voor indiening: 31 maart 2020, 14 uur.

koeien in de wei

Deze oproep, mede gefinancierd door de  Europese Commissie, heeft als voornaamste doel het multi-disciplinair onderzoek te ondersteunen dat gericht is op de bevordering van diergezondheid en dierwelzijn. De focus ligt op onderzoek naar de belangrijke epidemische en (opnieuw) opkomende dierziekten zoals Afrikaanse Varkenspest en Influenza, alsook op de ontwikkeling van nieuwe diagnostische- en interventie-strategieën.

3 grote onderzoeksdomeinen

Er worden drie onderzoeksdomeinen gedefinieerd:

  1. Verbeterd inzicht in epidemische en opkomende infectieuze dierziekten. 
  2. Generische platformen voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde vaccins.
  3. High-Throughput, snelle, accurate en gemakkelijk te gebruiken diagnostische veldtesten. 

Projectvoorstellen moeten voldoen aan de formele vereisten van de oproep én aan de vereisten van elke financierende organisatie waarop een individuele consortiumpartner beroep wil doen. 

VLAIO biedt steun op basis van ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten en (uitbreidingen op lopende) landbouwtrajecten

Hoe indienen?

De projectleider van het internationale project dient de pre-proposal in via de ICRAD-website tegen 31 maart 2020, 14 uur.

Als Vlaamse deelnemer moet je daarnaast ook een aanvraag indienen bij VLAIO tegen 21 maart 2020.

  • een digitale aanvraag indienen voor een ontwikkelings- of onderzoeksproject via de webtool. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template. 
  • een digitale aanvraag indienen voor een landbouwtraject via de webtool. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template. 

Meer informatie?

Overweeg je samen met je collega’s een aanvraag in te dienen? Gelieve contact op te nemen voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek met Kirezi Kanobana (kirezi.kanobana@vlaio.be, T +32 2 432 42 11) of Hendrik De Bondt.