Hoe was 2020 voor de Vlaamse ondernemerscultuur?

Publicatiedatum
Dat onderzocht Steunpunt Economie en Ondernemen eind 2020 al voor het vijfde jaar op rij. Ondanks - of dankzij? - de coronacrisis, schetst de studie een stabiel en positief beeld van de maatschappelijke perceptie rond ondernemerschap in Vlaanderen.

Coronacrisis doet iets positiever naar ondernemers kijken

De COVID-19 pandemie heeft slechts beperkte impact gehad op hoe er in Vlaanderen naar ondernemerschap wordt gekeken, zo blijkt uit een recente studie van Steunpunt Economie en Ondernemen. Meer dan de helft van alle Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten en dat men vaak verhalen over succesvolle jonge bedrijven ziet in de media. Ongeveer de helft van alle Vlamingen kent een ondernemer die de voorbije twee jaar een zaak heeft opgericht en beschouwt ondernemen eind 2020 als een interessante carrièrekeuze. Over het algemeen geeft men bijgevolg aan dat er door COVID-19 in Vlaanderen nu positiever naar ondernemers wordt gekeken. 

Oprichten van een eigen zaak 

De coronacrisis maakt echter ook dat veel minder Vlamingen concrete opportuniteiten zien om een eigen zaak op te richten. Alhoewel het vertrouwen in de eigen competenties om te ondernemen vrij stabiel bleef, daalde het aantal Vlamingen dat de komende zes maanden verwacht om te beginnen ondernemen. Waar 11% van de bevolking naar aanleiding van COVID-19 meer mogelijkheden verwacht om te ondernemen, denkt maar liefst 67% dat er door deze crisis juist minder opties zijn. In totaal zien we een halvering ten opzichte van vorig jaar van Vlamingen die geloven om binnen de zes maanden een kans te hebben te starten met ondernemen in hun regio. 

50% Vlamingen heeft faalangst

Liefst meer dan de helft van alle Vlamingen geeft ook aan dat, sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie, faalangst hen nog meer dan vroeger zou tegenhouden om een eigen zaak op te starten. Vlamingen zijn voornamelijk bang voor de mogelijke verstoring van hun work-life balance en het financiële persoonlijk risico dat ondernemen met zich zou kunnen meebrengen. Ook vrezen ze niet de nodige financiering te kunnen ophalen voor het opstarten en uitbouwen van een eigen zaak. 

Geen stijging van de ondernemersactiviteiten in Vlaanderen 

Waar we sinds 2017 een continue stijging zagen in ondernemerschapsactiviteiten in Vlaanderen, bracht de COVID-19 pandemie hier verandering in. Een kleine 8% van de Vlamingen was in 2020 actief als ontluikend of nieuw ondernemer. Dit cijfer ligt lager dan de drie voorbije jaren, maar hoger dan 2016. Gezien de coronapandemie is dit niet vreemd en mogen we nog steeds hoopvol zijn voor de toekomst. 

Flexibiliteit loont 

Ook onze Vlaamse werknemers en hun werkgevers blijken veerkrachtig te midden van de COVID-19 crisis. Ongeveer 13% van alle Vlamingen was eind 2020 bezig om voor zijn werknemers nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zoals het op de markt brengen van nieuwe goederen of diensten, of het opzetten van een nieuwe afdeling of vestiging. Dit cijfer ligt opvallend hoger dan vorige jaren en vormt opnieuw een positief signaal van de weerbaarheid van onze economie. 

Ondanks of dankzij? 

Hoewel er in 2020 minder opportuniteiten tot ondernemen waren, leert de studie van Steunpunt Economie en Ondernemen ons dat het sentiment ten opzichte van ondernemen verbetert. Een vraag die onbeantwoord blijft: kunnen we dit verklaren dankzij of ondanks de COVID-19 pandemie? 

 

‘Altijd onderweg’: Ga op pad met de startersgids

Elk jaar wagen bijna 60.000 ondernemers in ons land de sprong en starten een eigen zaak. VLAIO is tegelijk hun supporter, hun adviseur én hun gids. Daarom lanceerden we in 2020 de startersgids ‘Altijd onderweg’, die alle slimme tips, nuttige info en leuke tools samenbrengt op één plaats. Start hier jouw route naar succes!