Hoe FIT in coronatijden handelspromotie een boost geeft met artificiële intelligentie (AI)

Publicatiedatum
Zakenreizen, handelsbeurzen, sitebezoeken ... Tal van klassieke methodes om internationale handel en investeringen te bevorderen, zijn door de coronacrisis geen optie. Flanders Investment & Trade (FIT) trekt daarom nog resoluter de kaart van digitalisering en virtuele events, met én voor de bedrijfswereld. Aan de basis ligt een doordachte digitaliseringsstrategie met artificiële intelligentie (AI) als hoeksteen.

Van september 2019 tot juni 2020 kon FIT voor zijn AI-strategie via DG REFORM rekenen op advies van EU-experten. Dit Europese orgaan, het directoraat-generaal voor structurele hervormingen, helpt EU-lidstaten bij hun hervormingen om jobs te creëren en duurzame groei te bewerkstelligen. Vandaag schuift DG REFORM het AI-project ‘A blueprint for Artificial Intelligence at Flanders Investment & Trade’ naar voren als eerste ‘project in the spotlights’.

Claire Tillekaerts
FIT vormde zich al sinds 2016 om tot een meer data-gedreven organisatie. Voor die voortrekkersrol krijgt FIT nu erkenning van de Europese Commissie. Als agentschap moeten we ook in deze tijden internationaal ondernemerschap optimaal ondersteunen en daarmee onze economie, bedrijfswereld én welvaart helpen te vrijwaren. AI is daarvoor – net als in veel andere domeinen – een echte gamechanger
Claire Tillekaerts
Gedelegeerd bestuurder van FIT

Van proefprojecten naar concrete dienstverlening

Hoewel er nog veel kansen bestaan om het potentieel van AI volledig te benutten, is het niet lang zoeken naar voorbeelden van hoe FIT er vandaag al op inzet. Met de steun van EFRO voert FIT het Vlaanderen Versnelt X.0 -project uit, de opvolger van het eerder gesteunde Vlaanderen Versnelt project. Beide proefprojecten overtuigden FIT al snel van het belang van AI en legden o.a. de basis voor de toekomstige uitrol van een gecoördineerde en organisatiebrede AI-strategie.

Peter Bulckaert FIT
Intussen passen we AI toe op vragen van Vlaamse bedrijven over buitenlandse markten. FIT verwerkt er jaarlijks meer dan 10.000. COVID-19 heeft die vragenstroom zeker niet afgeremd, integendeel: het aantal vragen is constant gebleven en heeft het zelfs een aantal keren onze gemiddelden overschreden in vergelijking met andere jaren. De trends en data over deze vragen én ons marktadvies zijn een ideale basis om AI op los te laten. Zo kunnen we nog meer Vlaamse exporteurs nuttig advies op maat te bieden
Peter Bulckaert
Afdelingshoofd IT, Personeelszaken, Financiën FIT

Het project ‘Vlaanderen versnelt X.0’ ontving 800.000 euro steun vanuit EFRO en 900.000 euro steun vanuit het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen en loopt nog tot januari 2020. Het project ‘Vlaanderen Versnelt’ werd samen met VLAIO uitgevoerd en eindige in november 2019. Voor de uitvoering hiervan werd 800.020,00 euro steun vanuit EFRO en 900.020 euro steun vanuit het Hermes fonds ontvangen.

Inspiratiebron

Naast bedrijven ondersteunen bij internationalisering, hopen we dat onze AI-projecten inspireren. Ook via hun interactie met FIT zullen ondernemingen het potentieel van AI kunnen ontdekken. Daarnaast delen we onze kennis met andere Vlaamse overheidsagentschappen, onder meer door hun en onze datasystemen nauwer in elkaar te integreren. Het samenwerkingsverband tussen FIT en VLAIO is daar een goed voorbeeld van.
Claire Tillekaerts
Gedelegeerd bestuurder van FIT

Bronnen