Het EFRO Jaarsverslag 2019 biedt interessante inkijk in programmarealisaties

Publicatiedatum
Op 15 december keurde de Europese Commissie het Operationele programma 2014-2020 voor EFRO Vlaanderen goed. Onder de leuze ‘Europa investeert, Vlaanderen groeit’ wordt in deze programmaperiode ingezet op 4 prioriteiten: stimuleren van onderzoek en technologische ontwikkeling en de economische valorisatie ervan, versterken van ondernemerschap en concurrentievermogen, bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie en versterken van een duurzame grootstedelijke ontwikkeling. In 2019 liep het programma op kruissnelheid en liepen er 17 verschillende projectoproepen. Wat maakt dat tot eind 2019 over de hele programma periode reeds 75 oproepen gelanceerd werden.

Op vlak van Innovatie en technologische ontwikkeling, liepen er in 2019 6 oproepen met de bedoeling de overdracht en verspreiding van technologieën te versnellen en co-creatie tot stand te brengen.). Zo werd 2,3 miljoen euro EFRO-steun geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als innovatieve regio. Tot eind 2019 werd reeds 87% van de beschikbare middelen binnen deze prioriteit toegekend.

In de prioriteit Ondernemerschap, werden gedurende 2019 eveneens 6 oproepen gelanceerd m.b.t .het verbeteren van de kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen, het bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat en het bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Zo werden 24 projecten geselecteerd voor een totale EFRO-bijdrage van 3,5 miljoen euro. De focus van deze projecten ligt specifiek op het versterken van het ondernemerschap en concurrentievermogen in Vlaanderen. Tot eind 2019 werd reeds 80% van de beschikbare middelen binnen deze prioriteit toegekend.

Voor de prioriteit 'Bevorderen van de overgang naar een koolstofarme economie', werd  tot eind 2019 reeds 91% van de beschikbare middelen toegekend.

Prioriteit 4 wil de Duurzame grootstedelijke ontwikkeling stimuleren en focust daarbij op de steden Antwerpen en Gent.  Gedurende 2019 werden 2 projecten goedgekeurd voor een totale EFRO-bijdrage van 1,4 miljoen euro. Tot eind 2019 werd reeds 73% van de beschikbare middelen binnen deze prioriteit toegekend.

Over het volledige EFRO-programma werden er tot en met 2019 214 projecten goedgekeurd binnen 75 gelanceerde oproepen. Deze projecten vertegenwoordigen een totale investering van 412 miljoen euro. De goedgekeurde EFRO-steun voor deze projecten bedraagt 152,8 miljoen euro. Hiermee werd reeds 87% van het beschikbare budget vastgelegd. Het programma kent een vlotte voortgang. Tot en met 2019 werd er 68,3 miljoen euro betaald aan de begunstigden.

Ben je benieuwd naar nog meer cijfers en weetjes over het EFRO-programma? Lees dan zeker het volledige Jaarverslag 2019. Voor een snelle blik kan je de Publiekssamenvatting raadplegen.