Herbekijk de webinars over herbruikbaar cateringmateriaal op events of over VR, AR en 3D in participatietrajecten

Publicatiedatum
De voorbije weken organiseerde de VVSG voor steden en gemeenten een webinar over herbruikbaar cateringmateriaal op economische events en een webinar over VR, AR en 3D in participatietrajecten. Heel verscheiden thema’s, maar beiden gesteund door het project ‘Overlegtafels Economie en Smart Cities’.
Foto door Chris Montgomery op Unsplash

Herbruikbaar cateringmateriaal

Nu de evenementen opnieuw opstarten, zoeken gemeenten steeds meer naar een duurzaam beleid. Herbruikbaar cateringmateriaal is daarin een van de belangrijkste pijlers. Op 22 juni bracht de VVSG informatie en inspiratie tijdens een webinar gericht op de verschillende evenementen in het beleidsdomein economie: braderieën, jaarmarkten, kerstmarkten, ...

Gestart werd met een toelichting en opfrissing van de geldende wetgeving door de OVAM. Vervolgens ging men dieper in op de mogelijke ondersteuning voor steden, gemeenten en organisatoren. Waarna de viering van het Ros Beiaard te Dendermonde en het carnaval in de stad Halle hun ervaringen met herbruikbaar cateringmateriaal deelden.

Herbekijk het webinar of download de presentatie via dit kennisitem op de website van de VVSG.

VR, AR en 3D in participatietrajecten

Virtual reality, augmented reality, mixed reality en 3D-visualisaties bieden heel wat opportuniteiten voor lokale besturen: niet alleen op vlak van cultuur, toerisme en vrijetijdsbeleving, maar ook in verband met ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Met de beschikbare technieken kan je dit tot leven wekken en toekomstige bezoekers echt laten ervaren hoe het zal zijn om in deze nieuwe omgeving te vertoeven. Je laat de burger mee participeren en kan zo ook het draagvlak voor bepaalde beslissingen vergroten.

Herbekijk de opname van het webinar via dit kennisitem op de website van de VVSG.

Samen voor sterk ondernemen

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities. Je leest er meer over op www.vlaio.be/lokalebesturen. #sterkondernemen