Heel wat veranderingen rond het merkenrecht

Publicatiedatum
Het merkenrecht wordt geharmoniseerd in alle EU-lidstaten, dus ook bij ons in de Benelux. Sinds 1 maart zijn een aantal zaken gewijzigd. We zetten ze op een rijtje:

1. Een merk is niet langer alleen grafisch weer te geven

Het is niet langer vereist dat een merk grafisch kan worden weergegeven. Voortaan kunnen merken ook anders dan grafisch weergegeven worden, bijvoorbeeld via een jpeg, mp3 of mp4 bestand. Deze merken zijn nu mogelijk:

 • woordmerk
 • beeldmerk, al dan niet driedimensionaal of met woordelementen
 • patroonmerk
 • kleurmerk, al dan niet enkelvoudig
 • klankmerk
 • bewegingsmerk
 • multimediamerk
 • hologrammerk

Benieuwd naar enkele voorbeelden? Bezoek deze pagina van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de EU.

2. Betalen per klasse

Ook zijn de tarieven gewijzigd: je betaalt nu per klasse. Voor alle duidelijkheid: via de klassen kies je voor welke producten en diensten je jouw merk aanvraagt. Een overzicht van alle tarieven voor merken, modellen en i-DEPOT vind je hier op de website van Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

3. Uitbreiding van weigeringsgronden

Maar let op, je kan niet alles als merk registreren! De belangrijkste redenen om merken te weigeren? Ze zijn te beschrijvend zijn (bijvoorbeeld ‘Automagazine’ voor een tijdschrift over auto’s), of niet onderscheidend genoeg (iedereen zal automatisch ‘flex’ interpreteren als flexibel waardoor dit geen onderscheidend vermogen heeft), of misleidend.

Voor vormmerken geldt bovendien dat deze geweigerd kunnen worden als de vorm:

 • wordt bepaald door de aard van het product: bijvoorbeeld de vorm van een eierdoos;
 • een wezenlijke waarde van het product geeft: bijvoorbeeld als je iets koopt specifiek voor de esthetische waarde zoals een lamp of een vaas; 
 • technisch wordt bepaald: bijvoorbeeld het Lego-blokje waarvan de vorm nodig is om de blokjes op elkaar te laten passen.

Deze weigeringsgronden voor vormmerken zijn nu ook uitgebreid naar andere kenmerken van producten, zoals bijvoorbeeld de kleur of geur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Stradivarius die je specifiek voor de klank koopt. 
 

4. Verschil tussen collectieve - en certificeringsmerken

In het verleden bestonden al collectieve merken. Naast een collectief merk kan nu ook een certifiëringsmerk aangevraagd worden.

 • Een collectief merk is dan een merk van een vereniging (een collectief) dat dient om aan te geven dat de producten of diensten afkomstig zijn van leden van die vereniging, bijvoorbeeld een groep landbouwers uit een bepaalde streek.
 • Een certifiëringsmerk daarentegen geeft aan dat producten of diensten aan bepaalde eisen voldoen, bijvoorbeeld allerlei duurzaamheids- of biolabels.

Wil je zo’n certificeringsmerk aanvragen hou er dan wel rekening mee dat je zelf geen dergelijke producten of diensten mag leveren. Lees hier meer. 

5. Meer rechten voor merkhouders

Een merkhouder kan altijd optreden op basis van verwarringsgevaar. Deze rechten worden op verschillende punten versterkt. Zo kan nu worden opgetreden tegen gebruik van een merk als (deel van) een handels- of bedrijfsnaam, tegen gebruik van een merk in ongeoorloofde vergelijkende reclame en tegen namaakgoederen in transit. Verder worden de mogelijkheden om op te treden tegen voorbereidende handelingen versterkt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het in voorraad hebben van etiketten of verpakkingen met merkvermelding. Tenslotte heeft de merkhouder nu ook voor nationale en Benelux merken het recht om aan uitgevers van woordenboeken te vragen om te vermelden dat een bepaald woord een ingeschreven merk is. Het doel is te vermijden dat het merk een soortnaam wordt, zoals bijvoorbeeld Bic en Aspirine. 

6. Doorhalingsprocedure

Deze wijziging dateert al van 1 juni 2018, maar is zeker nog het vermelden waard. De doorhalingsprocedure is een administratieve procedure via het BOIP om een geregistreerd merk aan te vallen. In het verleden kon dit voor Benelux merken enkel tijdens de zogenaamde oppositieperiode. Dit is een periode van (slechts) twee maanden na de publicatie van een nieuw merk. Was die periode voorbij, dan had je pech en kon je enkel nog via de rechtbank je gelijk halen. De doorhalingsprocedure via het BOIP wil daar een goedkoper en sneller alternatief voor bieden. Je kan een merk om allerlei redenen laten doorhalen, zoals:

 • Het merk wordt al vijf jaar (of meer) niet gebruikt. 
 • Het merk is volgens jou beschrijvend of misleidend of lijkt te veel op een ouder merk.

Lees hier meer over de doorhalingsprocedure.