Groene fietsenstalling als oplossing tegen hittestress

Publicatiedatum
Een stalling met oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen en een bankje dat natuurlijk gekoeld wordt met een waterbufferend groendak en een groenwand: het klinkt wat ongewoon, maar als het van de deskundigen afhangt, zien we er binnenkort meer van in het straatbeeld. Op woensdag 8 juni werd het eerste exemplaar in Vlaanderen officieel voorgeteld. Op termijn volgt er gelijkaardig stadsmeubilair in andere gemeenten en steden.

De nieuwe fietsenstalling past binnen het Europese project 'Cool Towns' rond hittestress in steden en gemeenten, waar zowel de provincie Oost-Vlaanderen als het gemeentebestuur van Merelbeke en fabrikant Sioen de schouders onder zetten. Hittestress is een fenomeen waarbij het in verstedelijkte gebieden beduidend warmer is dan op het platteland.

Cool Towns is een samenwerking tussen 14 Europese partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Voor Vlaanderen neemt naast Provincie Oost-Vlaanderen en Sioen Industries ook stad Oostende deel. Samen gaan ze opzoek naar aantrekkelijke oplossingen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan en steden zo klimaatbestendig en robuust te maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Dit in het bijzonder door aanpassingen in de ruimtelijke ontwikkeling en de vormgeving van publieke en private ruimte in kleine en middelgrote steden.

Het project brengt toonaangevende Europese onderzoeks- en academische instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven met expertise rond klimatologie en klimaatadaptatie samen. Cool Towns wordt ondersteund door het Europese Interreg-programma ‘2-Zeeën 2014 – 2020’, Het project werkt onder meer hitte stress kaarten en modellering tools uit. Deze hebben als doel om overheden te informeren over het fenomeen in hun stad en een eerste keuze menu aan mogelijke interventies (incl. kost, effect, daling qua temperatuur...) op te stellen. Voorts worden 7 pilots om hitte stress weg te werken uitgetest in diverse contexten en in verschillende landen. Mogelijke ingrepen omvatten het openwerken of vergroenen van locaties (bijv. speelplaatsen, parken, bermen...) of woningen (bijv. groendaken). De uiteindelijke lessen stromen door naar een trainingspakket en "road map" voor lokale overheden om het element "hitte stress" diepgaand te integreren in hun beleid. Verder levert het project ook een heuse en wetenschappelijke onderbouwde beslissingsondersteunende tool op voor lokale overheden met een brede en rijk gedetailleerde inventaris aan beproefde maatregelen om hittestress in de binnenstad tegen te gaan.

De Groene fietsenstalling in Merelbeke vormt een van de 7 pilootacties binnen het project en is voorzien van stopcontacten om elektrische fietsen op te laden. Achteraan is er een groene wand van echte planten. De groene wand is volledig zelfvoorzienend, met een waterreservoir en een pompsysteem. Deze planten hangen er niet zomaar. 

Leen Meheus
De planten van de groenwand krijgen continu water via het groendak. Hierdoor kunnen ze water verdampen, wat zorgt voor verkoeling op het bankje.
Leen Meheus
wetenschappelijk medewerker bij het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoe

Minder verharding en meer groen zijn volgens de initiatiefnemers de sleutelrecepten voor klimaatadaptatie maar dat is niet op alle plaatsen mogelijk. De fietsenstalling gaat niet de volledige hittestress in Merelbeke-centrum wegnemen maar als uit deze pilootactie blijkt dat dit concept voldoende verkoelend werkt, kan het makkelijk op andere plaatsen ingezet worden. Het is de bedoeling dat de fietsenstalling er even blijft staan. Als het experiment goede resultaten geeft, bekijkt de gemeente of nog meer fietsenstallingen op deze manier ingericht kunnen worden.

foto fietsbank
©AVS