Groen licht voor diepe geothermie bij Janssen Pharmaceutica Beerse

Publicatiedatum
Na een bijzonder jaar met vele uitdagingen kondigde Janssen Pharma op 21 december 2020 aan groen licht te geven voor de volgende fase van de uitvoering van hun geothermie project op de site in Beerse. De beslissing werd genomen op basis van de positieve testresultaten van de injectie- en productieput. Hierdoor zal Janssen Pharmaceutica haar CO2-uitstoot met 30% kunnen reduceren. De beslissing biedt ook perspectief voor andere geothermieprojecten in de regio.
Ontwerp geothermie installatie Janssen

Positieve testresultaten

Iets meer dan een jaar geleden, op 5 december 2019, gingen de eerste diepe geothermieboringen op de bedrijfsterreinen in Beerse van start. Een uniek project waarbij energie uit de diepe ondergrond wordt gebruikt om de bedrijfsgebouwen te voorzien van warmte en koeling. Het is een 100% groene en duurzame technologie die onuitputtelijk is en geen impact heeft op het milieu.

Ondertussen werden de boringswerken afgerond. De diepte van de productieput (die gebruikt wordt om grondwater op te pompen uit de ondergrond) bedraagt 2.235m en die van de injectieput (die gebruikt wordt om grondwater terug te pompen in de ondergrond) bedraagt 2.051m.

30% minder CO2-uitstoot

Op deze manier zullen ze in één klap maar liefst 30% van hun CO2-uitstoot besparen. Dit project is dan ook kenmerkend voor de rol die Janssen voor zichzelf ziet: die van een innovatief bedrijf met een brede maatschappelijke opdracht voor de gezondheid van mens én milieu.

Vanaf volgend najaar voorzien ze de campus in Beerse van duurzame energie dankzij hun diepe geothermiecentrale en het bijhorende warmwaternet. Zo wordt de aardwarmte, via een warmtewisselaar en een warmtenet van 2,7 km lengte tot bij de gebruikers gebracht. Hiermee creëren ze energie voor zowel productie als gebouwverwarming op de site. Het eerste jaar zal gebruikt worden om de processen en dus de CO2-winst te optimaliseren. Daarna verwachten ze hun CO2-winst nog te verhogen.

Voorbeeld private geothermie in Vlaanderen

Dit is een voorbeeldproject: niet enkel wat betreft de technische haalbaarheid van diepe geothermie in Vlaanderen, maar ook inzake de juridische en financiële modaliteiten. Zo was bijvoorbeeld de zogenaamde waarborgregeling (waarbij de overheid zich deels garant stelt voor de investeringen, nvdr) een belangrijke hulplijn om dit project aan te vatten.  Dankzij de goede resultaten van de eerste testen hoefden ze echter geen beroep te doen op die waarborgregeling.

De geothermie-installatie en het gekoppelde warmwaternet kosten zo’n 40 miljoen euro. Die investering wordt voor een groot deel gedragen door het J&J CO2-fund, maar verschillende partners zijn fundamenteel geweest in de realisatie van het project. De financiële steun kwam van het Vlaams Energie Agentschap (€ 6 miljoen), het Agentschap Innoveren & Ondernemen (€ 2 miljoen) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€ 1,5 miljoen). Benieuwd om meer te weten te komen over het project? Bekijk dan zeker de informatie die over het project terug te vinden is in de EFRO-projectendatabank.

Delen: