Gerenoveerde Hoogbouwplein opent de deuren

Publicatiedatum
Op dinsdag 17 mei werd het gerenoveerde gebouw Hoogbouwplein in Zelzate officieel voorgesteld aan het grote publiek. De woontoren, daterend uit 1970, werd grondig gerenoveerd tot een Bijna Energie Neutraal (BEN) gebouw.
inhuldiging
© JoachimvbPhotography

De VMSW en bij navolging Cvba Wonen, had de ambitie om het hoogste bewoonbare gebouw van Zelzate om te vormen tot een toekomstgerichte woongemeenschap. De renovatie gebeurde in twee fasen, waarbij telkens 32 appartementen volgens BEN-niveau gerenoveerd werden. Zo werd ingezet op de beperking van het energiegebruik, duurzaam materiaalgebruik en integratie in de woonbuurt. Met dynamische binnenmuren kan cvba Wonen in de toekomst de oppervlakte vergroten of verkleinen, op maat van de bewoners.

foto gebouw
© JoachimvbPhotography

In april 2017 moesten de werken jammer genoeg tijdelijk worden stilgelegd door het faillissement van de aannemer. Er werd een nieuwe aannemer aangesteld en de renovatie van het Hoogbouwplein werd hervat op 3 augustus 2018. 

Om deze ambitieuze renovatie te verwezenlijken krijgt cvba Wonen Europese steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Cvba Wonen ontvangt Europese subsidies via het Vlaamse EFRO-programma voor de bijkomende inspanning tot de bijna-energieneutrale (BEN) renovatie van het Hoogbouwplein. Het gaat om 40% van de meerkost van een BEN-renovatie. De volgende acties maakten deel uit van de projectdoelstellingen: gelijke kansen, leefmilieu en duurzaamheid in al zijn dimensies. 

Het totaalbedrag van het project bedroeg € 8.788.568,18. Waarbij de meerkost van de BEN renovatie € 1.633.732,28 bedraagt, en de steun vanuit EFRO € 653.492,91 bedraagt.

bezoek aan Hoogbouwplein
© JoachimvbPhotography

De inhuldiging van deze werken in Zelzate vormen meteen ook een mijlpaal voor de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Het project Hoogbouwplein is het eerste opgeleverde in lijn van een grote duurzame golf van renovatie en vervangingsbouw binnen het patrimonium van Zelzate. Er werd namelijk ook gestart met de afbraak en nieuwbouw van 2 grote sociale woonwijken. Bij het project Debbautshoek I wordt de groene golf van het Hoogbouwplein doorgetrokken, als impuls naar Zelzate-West. In Zelzate-Oost wordt de wijk Wittouk eveneens opgeschaald en klaargestoomd naar de energiedoelstellingen van 2050.

Het overige patrimonium van Wonen te Zelzate wordt de komende jaren voorbereid op de energiedoelstellingen van 2050.

Delen: