Geef je steun aan ondernemingen? Denk aan de Europese staatssteunregels

Publicatiedatum
Een overheid die een voordeel verstrekt aan een onderneming kan de eerlijke concurrentie tussen ondernemingen in het gedrang brengen. De Europese Unie verbiedt in principe dan ook alle staatssteun, al zijn er vrijstellingen. Kent jouw stad of gemeente steun toe? Maak aan ondernemers duidelijk op welke vrijstelling je beroep doet.

Het Europese verbod op staatssteun is niet absoluut. Je kan als overheid een steunmaatregel voor goedkeuring aanmelden bij de Europese Unie. Fiscale voordelen zijn vaak geen staatssteun omdat het aan alle ondernemingen toegekend wordt. Is een maatregel van jouw stad of gemeente selectief? Dan moet je die steun dus aanmelden bij Europa. Al loopt het meestal niet zo’n vaart. Er bestaan meerdere vrijstellingen op de Europese staatsteunregels.

Vrijstellingen

Hoewel staatssteun in beginsel verboden is, bestaan er toch mogelijkheden om voordelen aan ondernemingen toe te kennen. Zo is er de Algemene Groepsvrijstellingsverordening die overheden toelaat om steun te verlenen voor bepaalde beleidsdoelen. Dergelijke steunmaatregelen moet je enkel ter kennis geven aan Europa. Voor lagere steunbedragen kan je de de-minimisverordening gebruiken.

De-minimisverordening

De de-minimisverordening is voor steden en gemeenten wellicht de meest hanteerbare vrijstelling. Op basis van deze regelgeving kunnen alle overheden samen tot € 200.000 over het huidige en de twee voorbije belastingjaren heen aan eenzelfde onderneming toekennen. Voor de transportsector is deze drempel verlaagd tot € 100.000. Aanmelding bij de Europese Unie van deze steun is niet nodig. Je vraagt de onderneming een verklaring op eer te tekenen dat het deze drempels niet overschreden heeft.

Geef duidelijke info aan de onderneming waaraan je steun toekent

Niet enkel de overheden moeten rekening houden met de Europese staatssteunregels. Ook de ondernemingen hebben dus voorwaarden na te leven. En daarvoor is transparante informatie vanuit de overheid cruciaal. Ken je steun aan ondernemingen toe? Vermeld in het reglement, op de website of in andere communicatie met de ondernemer onder welke melding of vrijstelling de steun georganiseerd is.

Delen: