Ga aan de slag met circulair watergebruik

Publicatiedatum

Vlaanderen zet maximaal in op waterbesparing en circulair watergebruik. In de pas gelanceerde uitdagingenbundel lees je welke uitdagingen vastgesteld worden rond circulair watergebruik en vind je tips en tools om zelf aan de slag te gaan. 

Maximaal inzetten op duurzaam watergebruik

De droge zomers van de afgelopen jaren tonen aan dat Vlaanderen kwetsbaar is voor droogte en waterschaarste. Daarom willen we maximaal inzetten op duurzaam watergebruik via waterbesparing en circulair watergebruik. Het platform Circulair water onderzoekt hoe we circulair watergebruik kunnen versnellen. Dit platform is een publiek-privaat samenwerkingsverband waar VLAIO ook actief in is.

Wat is de uitdagingenbundel?

Het platform stelde een uitdagingenbundel op. Deze bundel geeft een overzicht van de uitdagingen op vlak van circulair water en doet een aanzet voor mogelijke hefbomen en oplossingen op basis van lopende initiatieven en projecten. Je vindt er tips en tools om zelf aan de slag te gaan met circulair watergebruik, en acties en voorstellen om circulair watergebruik te helpen versnellen. 

Voor wie? 

  • Bedrijven die (veel) water gebruiken
  • Onderzoeksgerichte bedrijven en kennisinstellingen met onderzoek gericht op waterbesparing
  • Middenveldorganisaties 

Door wie?

De uitdagingenbundel kwam tot stand door een publiek-private samenwerking binnen het CIW-platform Circulair water. Dit platform valt samen met de Werkagenda Waterkringlopen van Vlaanderen Circulair. VLAIO is lid van dit partnerschap, samen met nog tal van andere organisaties: Agentschap Landbouw en Zeevisserij, AquaFlanders, Aquafin NV,  Boerenbond, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, Embuild Vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Ondernemers, Vlaanderen Circulair, VLAIO, Vlakwa, VLARIO vzw, Voka vzw en watercircle.be.

Werk mee

De uitdagingenbundel is een startpunt voor een constructieve dialoog rond circulair watergebruik en een blauwdruk voor verdere actie. Het is bovendien ook een dynamisch document: uitdagingen en oplossingen die actoren aanreiken, kunnen hierin worden aangevuld.  

 

Steun voor waterbesparing

Wil jouw onderneming water besparen of een innovatief project rond waterbesparing of droogtebestrijding uitwerken? Dan kan je zowel bij de Vlaamse, Europese als lokale overheden terecht. 

Ontdek nu de mogelijkheden

 

Delen: