Flanders' FOOD ondertekent clusterpact

Publicatiedatum
Met dit pact verankeren de Vlaamse overheid en Flanders' FOOD hun inspanningen voor een innovatieve en competitieve voedingssector.

Ondertekening ‘speerpuntcluster agrifood 2018’

Flanders’ FOOD heeft het clusterpact ‘speerpuntcluster agrifood 2018’ ondertekend op het kabinet Bourgeois. De Vlaamse overheid en Flanders’ FOOD leggen in het pact hun inspanningen vast inzake innovatie en competitiviteit voor de voedingssector. 

Waarom dit clusterpact?

De voedingssector is de belangrijkste industrietak in Vlaanderen. De export vanuit Vlaanderen is hoog, daarom is het belangrijk om te blijven inzetten op competitiviteit. De Vlaamse overheid engageert zich om de steun voor de innovatietaken van Flanders’ FOOD voort te zetten. 
Flanders’ FOOD engageert zich om voedingsbedrijven uit te dagen om via innovatie de stap te zetten naar de voedingsfabriek van de toekomst. Hierbij zijn industrie 4.0 en circulaire economie, zoals vastgelegd in de visie 2050 van de Vlaamse overheid, belangrijke elementen. 

Voorbeeld project Industrie 4.0

Het project I-FAST is een platform dat fungeert als matchmaker tussen technologieaanbieders en voedingsbedrijven. Het project brengt snelle, innovatieve en gebruiksvriendelijke technologieën en analysemethoden tot bij de bedrijven, zoals bijvoorbeeld nieuwe sensoren om kwaliteitscontroles uit te voeren, inline tijdens de productie.

Wie is Flanders' Food?

Flanders’ FOOD is een uniek platform dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis. Flanders’ FOOD is de centrale spil en de organisator van de speerpuntcluster Agrifood.