Flanders' FOOD en POM West-Vlaanderen lanceren Novel Food Platform

Publicatiedatum
Met de oprichting van het Novel Food Platform willen POM West-Vlaanderen en Flanders’ FOOD kmo’s ondersteunen om nieuwe producten in de voedingssector te ontwikkelen. Je kan hier terecht met al je vragen over de complexe vernieuwde Europese Novel Food wetgeving.
Food

Complexe Europese Novel Food wetgeving

Het ontwikkelen van nieuwe producten in de voedingssector is vaak een risicovol en uitdagend proces, vooral voor kleine bedrijven. Een belangrijke drempel is de Europese Novel Food wetgeving, die er voor zorgt dat er geen producten op de markt komen die schadelijk zouden kunnen zijn voor de volksgezondheid. De procedures van deze  wetgeving zijn complex en zorgen voor bijkomende kosten.

Informerend platform en lerend netwerk

Flanders’ FOOD en POM West-Vlaanderen richten daarom in 2019 samen een Novel Food Platform op met als hoofddoel kmo’s te informeren over deze wetgeving. Het platform creëert ook een lerend netwerk waar bedrijven samen nadenken over de veiligheid en het vermarkten van de voeding van de toekomst. Met workshops, informatiesessies en een brochure wil het Novel Food Platform kmo’s helpen het bos door de bomen te zien. 

West-Vlaanderen zet in op innovatie in voeding

Dit initiatief van Flanders’ FOOD – via VLAIO – en POM West-Vlaanderen wordt doelbewust eerst uitgerold vanuit West-Vlaanderen, daarna volgen andere provincies. POM West-Vlaanderen stimuleert vanuit het Huis van de Voeding de voedingsindustrie en haar kmo’s om in te zetten op innovatie en productontwikkeling. Novel FOOD Platform krijgt ook steun van de FOD Volksgezondheid, Fevia en de kennisinstellingen.

 

Steun van VLAIO

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de clusters willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Flanders' FOOD  is de speerpuntcluster voor voeding. Ontdek de andere clusters op www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien