Extra COOCK-oproep aan Vlaamse onderzoeksorganisaties om bedrijven uit de coronacrisis te helpen

Publicatiedatum
VLAIO lanceert een extra COOCK-oproep van 2 miljoen euro om de coronacrisis te bestrijden. Het COOCK-programma slaat de brug tussen de kenniswereld en de bedrijfswereld. De oproep beoogt een versnelde kennis- en technologie-overdracht vanuit onze onderzoeksorganisaties naar ondernemingen en organisaties die lijden onder de coronacrisis. Zo kan nieuwe kennis op korte termijn vertaald worden naar praktische toepassingen. VLAIO zal ervoor zorgen dat goedgekeurde projecten al 2 weken na indiening kunnen starten.
grote, moderne bibliotheek

Innovatieve oplossingen voor uitdagingen van de coronacrisis

De coronacrisis houdt niet alleen ons land maar gans de wereld al maanden in haar greep. Ondernemingen, zorginstellingen, onderwijs, cultuur, burgers, … iedereen draagt de gevolgen van deze crisis. En de gevolgen zijn niet alleen economisch. Ook op sociaal en maatschappelijk vlak weegt de crisis zwaar door. Een dergelijke crisis vereist dat we onze gewone manier van handelen grondig herbekijken en zoeken naar innovatieve oplossingen om onze activiteiten in de veiligst mogelijke omstandigheden te kunnen heropstarten. Niet alleen dat, een crisis, hoe zwaar ook, biedt altijd opportuniteiten om bijvoorbeeld nieuwe technologieën versneld in noodzakelijke producten om te zetten. Denk maar aan beademingstoestellen, draadloze monitoring van coronapatiënten of snelle opsporing van besmettingen.

Versnelde procedure voor innovatieprojecten COVID-19

Via VLAIO kunnen bedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen nu reeds beroep doen op een versnelde evaluatieprocedure voor hun projecten. In de voorbije weken werden projecten ingediend en gesteund voor de ontwikkeling van diagnostische methodes, track en trace, beademingstoestellen, medische hulpmiddelen, … Eén van die projecten aan de VIB-Ugent en haalde zelfs de New York Times. Het verhaal van dit baanbrekend onderzoek naar antilichamen bij lama’s tegen COVID-19. 

Lancering extra COOCK-oproep specifiek gericht op uitdagingen coronacrisis

Bij onze onderzoeksorganisaties is veel expertise en technologie aanwezig die kan bijdragen bij de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus. Om deze expertise en technologische oplossingen versneld uit te testen en over te dragen naar ondernemingen, zorg- en onderwijsinstellingen, cultuurorganisaties, … lanceert minister Hilde Crevits een extra oproep binnen het COOCK-kader (Collectief onderzoek en collectieve kennisverspreiding).

De oproep is specifiek gericht op projecten van technologie-overdracht, (technologische) kennisoverdracht en -verspreiding, demonstratie en implementatie van technologie en methodes die op korte termijn substantieel bijdragen tot:

  • Een inperking van de verspreiding van het virus
  • Een betere monitoring van de verspreiding van het virus
  • Een betere bestrijding van het virus
  • Een betere opsporing van het virus of ziekteverschijnselen
  • Een corona-veiligere werk-, woon-, leef-, zorgomgeving
  • Een corona-veiligere omgeving voor klanten, gasten en professionele relaties
  • Het vermijden van ziekteverzuim door ‘angst’ of door ‘discomfort’ bij werknemers
  • Het herstel van de productiviteitsverlies tgv corona-maatregelen

Praktisch toepasbaar & gericht op implementatie en Vlaamse technologie

De technologie, kennis en/of methodes moeten op zeer korte termijn - weken tot enkele maanden -  hun weg vinden in aangepaste producten, processen, diensten en werkmethodes. De projecten hebben bijzondere aandacht voor het uitwerken en implementeren van meer fundamentele en structurele aanpassingen. Het doel is om op korte termijn veiligheid structureel te garanderen.

Toepassingsgerichte kennisopbouw en vertaalonderzoek zijn toegelaten indien ze:

  • de implementatie kunnen versnellen of verruimen,
  • gericht zijn op het meer matuur maken van technologieën om ze dan te evalueren in verschillende toepassingen en sectoren. 

Het gebruik van beschikbare Vlaamse technologie en de betrokkenheid van Vlaamse valorisatiepartners wordt aangemoedigd.

Waar relevant kunnen in deze projecten ook activiteiten aan bod komen gericht op het informeren van de burger zodat deze beter geïnformeerd is over de genomen veiligheidsmaatregelen en mogelijke resterende risico’s, en zijn gedrag, hieraan kan aanpassen. 

Er wordt voor de oproep door VLAIO 2 miljoen ter beschikking gesteld. Om deze projecten zo snel mogelijk te doen opstarten, zal VLAIO ook een versnelde procedure hanteren. Projecten zullen 2 weken na indiening al kunnen starten. Projecten kunnen ingediend worden tot eind september 2020 of tot uitputting van de middelen. 

Meer info? Online infosessie op 3 juni

Meer informatie over de oproep, de infosessies, de voorbesprekingen en de nieuwe aanvraagprocedure vind je op deze website. Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar coock@vlaio.be

Op woensdag 3 juni, van 14 tot 16 uur zal de oproep verder toegelicht worden via een online meeting, inschrijven via coock@vlaio.be.

 

Wat is het COOCK-programma?

De doelstelling van het COOCK-programma is het valoriseren van (basis) onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen. COOCK-projecten zijn steeds opgebouwd uit 2 delen. Een eerste deel dat gericht is op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennisverspreidingsactiviteiten, om de onderzoeksresultaten over te dragen naar ondernemingen uit de doelgroep. Het tweede deel omvat de ondernemingsspecifieke projecten, die gericht zijn op de evaluatie/analyse/toepassing van die overgedragen technologie en/of kennis in een bedrijfsspecifieke context. Meer informatie.

 

Delen: