Europees Defensie Fonds: 2020 oproepen voor projectvoorstellen

Publicatiedatum
In 2020 is er een call voor het ontwikkelen van defensietechnologie in het voorbereidende programma European Defence Industrial Development Programme. Hiervoor is € 163,5 miljoen beschikbaar. Indienen kan tot 1 december.

Wat is het Europees Defensie Fonds (EDF)?

Het Europees Defensie Fonds (EDF) is een groot programma van de EC om de defensie-industrie te stimuleren. Dit programma komt naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren. In het EDF worden zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd. In beide gevallen worden documenten opgesteld, waarin staat beschreven welk type projecten de EC wil subsidiëren. Consortia kunnen daar vervolgens projectvoorstellen op indienen. Dit defensiefonds is nieuw voor de EC en de lidstaten, maar vanzelfsprekend ook voor de industrie, de kennisinstellingen en de universiteiten. Zodoende zijn er voorbereidende programma’s gestart, zodat iedereen ervaring kan opdoen met de processen en voorwaarden bij het uitvoeren van deze defensie-projecten.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) is een van die voorbereidende programma’s en heeft dit jaar zijn laatste ronde met calls voor projectvoorstellen. Over 12 calls komen 25 onderwerpen aan de orde. Deze onderwerpen zijn uiteenlopend van medische zorg, tot cybersecurity, ruimtevaarttechnologie en onderwerpen als radartechnologie en bemande en onbemande systemen op land, zee of in de lucht. Deze projecten sluiten aan op defensiebehoeften en kennen een relatief korte afstand tot de markt. Het programma richt zich onder meer op AI en omvat ook een speciaal luik voor het kmo's. 

De onderwerpen die dit jaar aan bod komen, zijn hieronder snel terug te vinden in de wegwijzer European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

Financiering en samenwerking

Er moet worden samengewerkt tussen minimaal 3 partijen uit 3 EU landen en minstens 2 ministeries van Defensie in de EU moeten het project steunen. De financiering is gebaseerd op directe kosten, vermeerderd met 25% voor de indirecte kosten. Over de som van die 2 componenten wordt een subsidiepercentage uitgekeerd. Dat subsidiepercentage is afhankelijk van het type activiteit en een bonusstructuur. De uiteindelijke subsidies liggen daardoor tussen de 20% en 100%.Het programma richt zich onder meer op AI en omvat ook een speciaal luik voor het kmo's.

Indienen tot 1 december 2020

De deadline voor het inleveren is 1 december 2020. Je vindt hier alle openstaande oproepen en tenders binnen het EDIDP programma.