Europees bezoek voor Warmtenet Kortrijk

Publicatiedatum
Op woensdag 4 december bezocht een Europese delegatie het warmtenet op Kortrijk Weide. Dat gebeurde naar aanleiding van een uitwisselingsevent georganiseerd door Interreg North-West Europe, het Europese programma in het kader waarvan het pilootproject in Kortrijk werd aangelegd.

Schepen Bert Herrewyn, o.a. bevoegd voor Milieu, Klimaat en Biodiversiteit, heette de bezoekers van harte welkom, waarna Ann Andries van Stad Kortrijk en Veerle Cox, ruimtelijk planner bij Intercommunale Leiedal, het project in Kortrijk en de ruimere regionale visie toelichtten. Samen met projectpartner Universiteit Gent namen ze de bezoekers vervolgens mee langs de warmtebron van het warmtenet bij het zwembad, de warmtewisselaars in JC Tranzit en de Leieboorden, waar een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd voor verlenging van het tracé richting de IMOG-verbrandingsoven.

In het voorjaar van 2020 wordt het warmtenet van Kortrijk Weide via de reeds aangelegde tunnel verder uitgebreid richting Campus West, aan de overzijde van de spoorlijn.

publiek luister naar speech

Het Europese bezoek kaderde in Interreg project Heatnet NWE, dat oplossingen formuleert voor alle hindernissen die de ontwikkeling van hoog kwalitatieve warmtenetten in Noord-West Europa in de weg staan. Binnen het project worden 6 pilootwarmtenetten uitgerold, waarvan 1 in Kortrijk. Aan de hand van de piloten wordt een draaiboek gemaakt dat lokale overheden en private ontwikkelaars warm maakt voor deze duurzame vorm van verwarmen en koelen.

 

Een plan van aanpak voor vierde generatie warmtenetten wordt getekend en er worden modellen ontwikkeld om de economische haalbaarheid van dergelijke netten te verbeteren.

De projectgroep bestaat uit 14 partners in België, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Ierland. Voor Vlaanderen werken Leiedal, UGent en de stad Kortrijk mee. Het project resulteert in de jaarlijkse besparing van 15.000 ton CO2 tegen eind 2020. Het totale projectbudget bedraagt 11,5 miljoen euro. 

Meer info over dit project.

foto bezoekers warmtenet