Eureka netwerk: Globalstars oproepen en Cluster projecten

Publicatiedatum
Neem deel aan 2 nieuwe, internationale Eureka netwerken met Brazilië en met India en werk mee aan toegepast en marktgericht industrieel onderzoek.

Wat is EUREKA?

EUREKA is een intergouvernementeel initiatief dat internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel onderzoek bevordert. Het EUREKA netwerk bestaat momenteel uit 41 lidstaten en de Europese Unie. EUREKA hanteert hierbij het ‘bottom up’-principe: de partners in een O&O-project bepalen zelf het samenwerkingsverband, de inhoud en de timing van hun project.

Globalstars Calls

Een ‘individueel’ EUREKA-project wordt opgezet door de industriële partners (minstens 2 onafhankelijke partners uit 2 verschillende lidstaten). Voor steun kunnen de partners elk apart terecht bij de eigen nationale of regionale overheden. Momenteel worden nieuwe projecten met bedrijven buiten het Eureka netwerk gestimuleerd onder de noemer 'Globalstars'. VLAIO neemt de komende maanden deel aan twee dergelijke calls:

  • een call met Brazilië zonder een specifiek thema (meer info);
  • en een call met Indië specifiek in het thema van One Health (meer info in dit document of deze website).

Thematische clusters

Binnen Eureka zijn ook een aantal thematische clusters actief die jaarlijks calls organiseren om projecten in te dienen. Eurekaclusters zijn grote industriële netwerken die samenwerken rond telecom, software en smart manufacturing. Enkele voorbeelden:

Steun door VLAIO

De steunkanalen van de onderzoeks- en de ontwikkelingsprojecten voor bedrijven worden hiervoor ingezet, inclusief de uitbreiding naar piloot- en demonstratieprojecten. Als Vlaamse deelnemer moet je naast de Eureka-aanvraag ook een digitale aanvraag indienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO. Hierbij kruis je ‘internationaal  project’ aan en download je de bijhorende template.

Meer info?

Alle info staat op de website van Eureka. Afhankelijk van de oproep worden meestal informatiedagen en/of webinars georganiseerd. Hier vind je bijvoorbeeld de data voor de SMART cluster.

Overweeg je samen met je collega’s een aanvraag in te dienen? We raden je aan contact met ons op te nemen voor verdere toelichtingen. Neem contact op met Geert Thorrez.