Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen

Publicatiedatum
De groeiende vraag naar alternatieve eiwitten om vlees in het dagelijks dieet te vervangen biedt mogelijk economische opportuniteiten voor Vlaanderen. In opdracht van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft een studieteam van Technopolis B.V. en Blonk Consultants onder begeleiding van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, hier in de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan.
Jonge plantjes

Op 11 december werden de resultaten gepresenteerd tijdens de Inspiration Day: The ProteinShift, georganiseerd door Flanders’ FOOD in Brugge. De studie schetst een objectief beeld van de (internationale) status en het potentieel voor Vlaanderen inzake de eiwit-transitie. Uit de studie is gebleken dat er diverse opportuniteiten liggen voor het Vlaamse bedrijfsleven op dit gebied.

De groeiende vraag naar alternatieve eiwitten om vlees in het dagelijks dieet te vervangen biedt mogelijk economische opportuniteiten voor Vlaanderen. In opdracht van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters heeft een studieteam van Technopolis B.V. en Blonk Consultants onder begeleiding van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, hier in de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. Op 11 december werden de resultaten gepresenteerd tijdens de Inspiration Day: The ProteinShift, georganiseerd door Flanders’ FOOD in Brugge. De studie schetst een objectief beeld van de (internationale) status en het potentieel voor Vlaanderen inzake de eiwit-transitie. Uit de studie is gebleken dat er diverse opportuniteiten liggen voor het Vlaamse bedrijfsleven op dit gebied.

Bundelen van krachten, verbeteren van afzet- en leveringszekerheid en voorlichting voor consument

Afsluitend heeft het studieteam een aantal aanbevelingen geformuleerd. Een belangrijke aanbeveling is om de krachten van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, overheden en ngo’s te bundelen in een specifiek eiwit-transitieplatform (overleg- en netwerkorgaan), om kennis uit te wisselen, gezamenlijk projecten te starten, financieringsmogelijkheden te benutten en de sector te promoten. Verder wordt aanbevolen om de keten van teelt en verwerking van eiwitingrediënten (wetenschap, veredelaars, telers, verwerkers) beter te organiseren. Door het verbeteren van afzet- en leveringszekerheid kunnen telers en verwerkers beter inspelen op de kansen van een groeiende markt. De consument moet beter voorgelicht worden over de kwalitatieve, ecologische en gezondheidsaspecten van producten waar dierlijke eiwitten zijn vervangen door plantaardige eiwitten. Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters is tevreden over de studie: “Uit deze studie blijkt dat er veel potentieel in de eiwittransitie zit. Het komt er nu op aan om onze wetenschappelijke toppositie samen met onze bedrijven te valoriseren om zo de Vlaamse voedingsindustrie nog verder te versterken.” 

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de studie kan je contact opnemen met:

Delen: