EFRO-roadshow hield halt in vijf provincies

Publicatiedatum
Naast het lanceringsevent voor het nieuwe EFRO-programma op 14 september in het Gentse Wintercircus, tevens EFRO-project, doorkruisten we begin oktober 2022 Vlaanderen en hielden daarbij halt in de 5 provincies. Hierbij gaven we telkens een praktische toelichting over het EFRO-programma voor de periode 2021-2027.

Tijdens elke sessie gingen we dieper in op de verschillende programmathema's, het soort van projecten dat we zoeken en welke projectuitvoerders in aanmerking komen. Daarnaast kregen de aanwezigen heel wat praktische tips over hoe je een projectvoorstel uitwerkt, indient en uitvoert en kwam ook de specifieke ondersteuning per provincie daarbij aan bod. 

Een belangrijk agendapunt was de voorstelling van de eerste 8 oproepen voor de programmaperiode 2021-2027, goed voor een oproepenveloppe van € 70 miljoen. De oproepen situeren zich in beide beleidsdoelstelling Slim en Duurzaam Vlaanderen. Voor Slim Vlaanderen zetten we in op 'het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap' en op 'het versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit. Voor Duurzaam Vlaanderen zijn we met de eerste oproepen op zoek naar projecten die passen binnen de specifieke doelstelling 'Hernieuwbare energie' en 'Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit'. De oogst was rijk:  we ontvingen hiervoor niet minder dan 105 vooraanmeldingen van projectideeën. Deze kregen ondertussen de nodige feedback.  Op basis hiervan kunnen ze voor 31 januari een definitief projectvoorstel indienen via het EFRO E-loket.

In februari lanceren we nieuwe oproepen binnen de beleidsdoelstelling Slim Vlaanderen, waar de klemtoon op digitalisering zal liggen.  Voor de beleidsdoelstelling Duurzaam Vlaanderen zetten we in op op energie-efficiëntie en klimaatadaptatie. Om de modaliteiten van deze oproepen toe te lichten plannen we half februari een infosessie in Brussel. Hou zeker onze website in het oog voor meer praktische informatie.
Kon je niet deelnemen aan de roadshow van oktober, dan kan je de presentatie hier nog eens bekijken.