EFRO lanceert oproep voor realisatie of verdere uitbouw van Mobipunten

Publicatiedatum
Op 20 juni werd binnen het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 in Prioriteit 3 – ‘Bevorderen van een overgang naar een koolstofarme economie’ een nieuwe oproep gelanceerd. De focus van deze oproep ligt op het realiseren of verder uitbouwen van zogenaamde Mobipunten. Een mobipunt is een herkenbare plek met een divers aanbod aan vervoersmogelijkheden. Deze vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden bij voorkeur aangevuld met extra diensten. Het mobipunt wordt ook ruimtelijk optimaal georganiseerd. Doel van de mobipunten is de combimobiliteit te faciliteren: de toegang tot en de overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. 

Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, nabij voldoende vervoerspotentieel, komt in aanmerking als mobipunt. 
Een mobipunt moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze prestatie-eisen zijn gebundeld rond vijf thema’s. Naast het kernthema, mobiliteitsaanbod, zijn dit diensten, oriëntatie, ruimtelijke integratie en ontwikkeling. 
Er zijn vier types van mobipunten, afhankelijk van hun potentieel: interregionaal, regionaal, lokaal en buurt. Aan elk van deze types worden andere prestatie-eisen gesteld.

De thema’s en vereisten worden uitvoerig toegelicht in de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten (februari 2019). Deze oproep is specifiek gericht op Mobipunten van minstens regionale schaal. Met deze oproep wenst het EFRO-programma dan ook een aanzienlijke impact op het terrein te realiseren. Er wordt daarom gemikt op projecten met een ruime schaalgrootte

Het project moet gelegen zijn in een stad of gemeente met een goedgekeurd klimaatplan (SEAP). Samenwerking met andere gemeenten wordt aanbevolen. Het is niet noodzakelijk dat deze gemeenten ook beschikken over een SEAP. Het EFRO-project moet tevens deel uitmaken van een mobiliteitsplan van de lokale overheid. Ook andere organisaties dan lokale besturen kunnen in principe een projectvoorstel indienen. 

Het is belangrijk dat de projecten op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De projecten moeten gerealiseerd kunnen worden vóór eind 2022. De maximale projecttermijn is 3 jaar. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij de selectie.

De oproep richt zich specifiek op investeringsprojecten. Enkel investeringskosten en aanverwante kosten (architect, technische adviezen,…) en communicatiekosten kunnen voor steuntoekenning in aanmerking komen. Personeel en werkingskosten worden niet toegelaten. 

Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40,00%. De maximale steuntoekenning per project is vastgelegd op 750.000,00 euro. Voor deze oproep werd een budget van 2,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. 

De oproep loopt tot vrijdag 27 september 2019

Meer info: