Eerste internationale oproep voor het AgroEcology partnership - Deadline 19 april 2024

Publicatiedatum

Het AgroEcology partnership geeft steun aan ambitieuze, transnationale landbouwtrajecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die mee willen bouwen aan de ecologische landbouwtransitie. De eerste oproep staat nu open. VLAIO vraagt dat pre-proposals (uitgebreide samenvattingen) worden ingediend tegen 19 april 2024; de deadline voor het partnership is op 26 april 2024 (14h CET).

Bron: Unsplash+

De thema’s voor projecten

De projectvoorstellen dienen te kaderen binnen het thema “agro-ecologie op niveau van de boerderij” (EN: agroecology at the farm level) of “agro-ecologie op niveau van het landschap (EN: agroecology at the landscape level). Ieder project dient tevens minstens drie van de subthema’s die bij deze hoofdthema’s horen, te incorporeren. Aanvragers dienen te verklaren waarom ze hun bepaalde thema’s en subthema’s uitgekozen hebben. Download de volledige oproeptekst van de AgroEcology-website, je vindt de subthema’s op pagina 9.

Deelnemende landen

Aan deze oproep nemen steunverlenende organisaties deel uit 22 landen: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland. De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Een partnering tool is beschikbaar op de website van het partnership.

Projectconsortium

Een AgroEcology projectconsortium bestaat uit minstens 3 onafhankelijke partners uit 3 verschillende deelnemende landen. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende actoren in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd – voor VLAIO: jef.willems@vlaio.be; +32 2 553 03 86.

Infosessie op 26 februari 2024

In het kader van de AgroEcology oproep wordt een infosessie in het Ellips-gebouw georganiseerd op 26 februari 2024 van 9-14u. Schrijf je in door een email te sturen naar jef.willems@vlaio.be en ann.joris@vlaio.be met de melding of je deel zou willen nemen aan de broodjeslunch.

De presentaties van de infosessie worden nadien beschikbaar gemaakt.

Webinar op 5 maart 2024

Het AgroEcology partnership organiseert een webinar op 5 maart 2024. Hier worden de Europese processen (indiening, beoordeling, etc.) verder geduid en kunnen kandidaat-aanvragers verdere informatie verschaffen van de organisatoren van het partnership. Inschrijven gebeurt via de website van het partnership.

1,5 miljoen euro door VLAIO

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van AgroEcology projecten voorziet VLAIO een budget van € 1.500.000. Landbouwtrajecten (steun voor onderzoeks- en kennisinstellingen) worden ingezet voor 1 miljoen euro. De steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (voor ondernemingen) worden ingezet voor de overige € 500.000. Meer informatie over de deelname van VLAIO aan AgroEcology. De Europese voorwaarden waaraan een project moet voldoen vind je eveneens in de oproeptekst.

Deadline voor indiening: 19 april 2024

Als Vlaamse deelnemer vragen we m.b.t. het Vlaamse projectdeel bij VLAIO een digitale aanvraag in te dienen voor een landbouwtraject of een onderzoeks- of ontwikkelingsproject tegen 19 april 2024. Vergeet niet aan te vinken dat jouw project kadert binnen een internationale projectaanvraag en AgroEcology te selecteren als Euronetwerk!

De projectleider van het internationale AgroEcology project dient de pre-proposal van het project in bij het AgroEcology partnership tegen 26 april 2024 (14h CET). Indiening gebeurt op de website van het partnership.

Na de ontvankelijkheidscontrole door de betrokken steunverlenende actoren en AgroEcology worden de behouden projectvoorstellen uitgenodigd om een full proposal in te dienen die aansluitend centraal wordt geëvalueerd door AgroEcology (deadline 19 september 2024, 14h CET).

Meer informatie?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem contact op met VLAIO (jef.willems@vlaio.be,+32 2 553 03 86) voor verdere toelichtingen en/of een verkennend gesprek.

Delen: