Een veilige voedselketen beschermt mens, dier en plant

Publicatiedatum

De opdracht van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Dit federale agentschap sensibiliseert en controleert daarom ook een groot aantal ondernemingen actief in tal van sectoren.

Een registratie, toelating of erkenning is nodig

Operatoren in de voedselketen – denk bijvoorbeeld aan een café, een restaurant of een viskraam op de markt – moeten eerst door het FAVV geregistreerd, erkend of toegelaten zijn. Anders kunnen zij niet met hun activiteiten in België starten. In deze fiches lees je welke activiteiten aan welke voorwaarden moeten voldoen. Al zijn er ook uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld voor gelegenheidsverkopen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang.

Wil je weten of een operator een registratie, erkenning of toelating van het FAVV heeft? Op de portaalsite Foodweb kan je dit snel opzoeken. Ook het resultaat van controles door het FAVV vind je per operator op die website.

Zelf de risico’s beheren

Eens actief in de voedselketen moeten operatoren zelf een systeem opzetten om de mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid te beheersen, de zogenaamde autocontrole. Maar het FAVV houdt de operatoren uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte. Er zijn verschillende publicaties voor hen beschikbaar. Opleidingen van het FAVV vullen de kennis en ervaring van operatoren waar nodig nog verder aan.

Merk je toch ergens een overtreding van deze regelgeving op? Contacteer de lokale controle-eenheid van het FAVV voor jouw stad of gemeente. Of gebruik het meldpunt van het FAVV op 0800 13 550, meldpunt@favv.be of dit online formulier

Partner in de kijker

Samenwerken maakt echt een verschil. Ondernemingen ervaren zo een vlotte dienstverlening vanuit de overheid. De ‘Partner in de kijker’-sessies van de VVSG zetten daar sterk op in. Tijdens de sessie op 11 januari 2024 konden lokale besturen zo het FAVV beter leren kennen. Presentatie, opname en partnerfiche van deze sessie vind je op  deze webpagina’s van de VVSG

Samen voor sterk ondernemen 

Meer en sterker ondernemerschap in innovatieve steden en gemeenten: daar gaan we voor! De VVSG en VLAIO bundelen de krachten in het project Overlegtafels Economie & Smart Cities.

Delen: