Duurzaam Schorenshof in Wilsele-dorp opent de deuren

Publicatiedatum
Deze zomer opende sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal in Wilsele de deuren van de gloednieuwe woonsite Schorenshof. Er werden 120 appartementen gebouwd. Hierbij werd sterk ingezet op de duurzaamheid van de constructie door een uitgebreide thermische isolatie, de inrichting van een centrale stookplaats met warmtepomp, de plaatsing van zonnepanelen en de recuperatie van regenwater, wat het wooncomfort ten goede komt.

Voor de bouw van Schorenshof deed Dijledal beroep op steun vanuit EFRO. Zo werden er  voor 3,2 miljoen euro Europese subsidies geïnvesteerd in dit project. 

De komende jaren zal verder geïnvesteerd worden in duurzame projecten. Zo zal voor de programmaperiode 2021-2027 40% van het programmabudget geïnvesteerd worden in het klimaat. De focus ligt hierbij op de energie efficiënte renovatie van sociale woningen en publieke gebouwen, het bevorderen van de productie en consumptie van hernieuwbare energie bij verwarming en koeling, klimaatadaptatie, duurzame multimodale mobiliteit en circulaire economie. 

Op deze manier realiseren we in lijn met het Vlaamse regeerakkoord een verdere transitie naar een circulaire Vlaamse economie die klaar is om alle toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer informatie over het project via www.dijledal.be