Deze diensten worden voortaan uitgesloten voor de kmo-portefeuille

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering heeft beslist om de lijst van diensten die niet langer gesteund worden via de kmo-portefeuille verder uit te breiden. De bestaande lijst die in juli 2020 gepubliceerd werd, wordt verduidelijkt en uitgebreid met diensten die niet bijdragen tot de groei of transformatie van Vlaamse ondernemingen. Diensten gericht op bachbloesemtherapie, sjamanisme, of diensten gericht op het behalen van een vaarbewijs zijn enkele voorbeelden.

Kmo-portefeuille stimuleert groei 

De kmo-portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kleine- en middelgrote ondernemingen. Het instrument ondersteunt ondernemingen die een opleiding of een advies willen inkopen om de kwaliteit van hun onderneming te verbeteren. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de opleiding of het advies bijdragen tot het verbeteren van de werking van een bedrijf.

Diensten zonder stimulerend effect

De kmo-portefeuille werkt vraaggericht. Ondernemingen beslissen zelf welke opleiding of advies nodig is om de dienstverlening te verbeteren, en dienen vervolgens een aanvraag in bij de kmo-portefeuille. Niet alle diensten zijn echter relevant. Sommige diensten leveren een te weinig nuttige bijdrage aan de werking van de onderneming. Op 1 juli 2020 besliste minister Crevits daarom om een eerste lijst van 16 diensten op te stellen die niet langer subsidieerbaar waren. In die lijst werden bijvoorbeeld een opleiding astrologie, reflexologie of helikopterpiloot opgenomen. Vandaag wordt deze lijst verduidelijkt en verder uitgebreid.

Beslissing binnen bredere hervorming

De kmo-portefeuille is en blijft een belangrijk instrument om ondernemers te ondersteunen. De beschikbare budgetten moeten efficiënt ingezet worden voor diensten die écht relevant zijn voor de bedrijfsvoering van kleine- en middelgrote ondernemingen. In die optiek wordt momenteel dus gewerkt aan een grondige hervorming van de kmo-portefeuille. In afwachting van deze hervorming monitort VLAIO nauwkeurig het gebruik van de kmo-portefeuille en het steeds evoluerende aanbod van de dienstverleners. Dit gebeurt reactief door controles, en proactief aan de hand van de lijst van uitgesloten thema’s.

Uitgesloten opleidingen en adviezen

Deze opleidingen en adviezen worden op heden uitgesloten van steun:

 • de diensten inzake shiatsu;
 • de diensten inzake mindfulness;
 • de diensten inzake reflexologie;
 • de diensten inzake astrologie;
 • de diensten inzake bachbloesemtherapie;
 • de diensten inzake sjamanisme;
 • de diensten gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, met uitzondering van diensten gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen en de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur;
 • de diensten inzake Jungiaanse psychoanalyse;
 • de diensten inzake Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsanalyse;
 • de diensten inzake Neuro-Linguistic Programming;
 • de diensten inzake levenscoaching;
 • de diensten inzake bewegingstherapie;
 • de diensten inzake het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding;
 • de diensten inzake meridianen- en elementenleer;
 • de diensten inzake pendelen;
 • de diensten inzake kaartleggen;
 • de diensten inzake hypnose;
 • de diensten inzake therapie rond dierengedrag;
 • de diensten inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B;
 • de diensten inzake het behalen van een bewijs vliegtuig- of helikopterpiloot;
 • de diensten inzake het behalen van een vaarbewijs of -brevet;
 • de diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald;
 • de diensten inzake teambuilding;
 • de diensten inzake netwerksessies;
 • de diensten inzake wandelcoaching of -therapie;
 • de diensten inzake studiereizen of retraites.

 

Delen: