Derde oproep ERA-net SUSFOOD2 voor onderzoeksprojecten staat open.

Publicatiedatum
De derde oproep SUSFOOD2 voor onderzoeksprojecten staat open, met uiterste indieningsdatum maandag 2 augustus 2021 om 12 uur ’s middags bij VLAIO en maandag 16 augustus bij Susfood. Dit is een gemeenschappelijke oproep met het ERA-net FOSC (Food Systems and Climate). De aanvrager van het Vlaams deel binnen een SUSFOOD-project is een Vlaams bedrijf (klein, middelgroot of groot). Kennisinstellingen kunnen deelnemen als onderzoekspartner of onderaannemer van dit bedrijf.
Kaasproductie

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt deel aan de gemeenschappelijke oproep van de ERA-netten FOSC en SUSFOOD2.

Deze oproep heeft als doelstelling: innovatieve oplossingen voor weerbare, klimaatvriendelijke en duurzame voedingssystemen.

De projectvoorstellen moeten een toegevoegde waarde creëren voor duurzame en organische voedingssystemen die passen bij de doelstellingen van beide ERA-netten. De aanvragers worden aangemoedigd om een projectvoorstel in te dienen dat multidisciplinair is, met verschillende actoren en met een systematische benadering van de volgende twee onderwerpen: 

  • Topic 1: Innovaties in duurzame voedingssystemen met de focus op een efficiënter grondstoffengebruik en op vermindering van de afvalstromen
  • Topic 2: Voedingssystemen die bestand zijn tegen de klimaatverandering

Deadline voor indiening

De oproep sluit op 2 augustus 2021 voor indiening bij VLAIO

VLAIO neemt deel met het programma onderzoeksproject.  

Voor deze oproep gebeurt de evaluatie van de proposals in het najaar van 2021. De beslissing valt eind november 2021. Vanaf 1 december 2021  kunnen de projecten starten. 

De volgende partnerlanden nemen hier aan deel: Algerije – MESRS, Argentinië – INTA, België – F.R.S. – FNRS, België (Vlaanderen) – VLAIO, Estland – MEM, Finland – MMM, Frankrijk – ANR, Ierland – DAFM, Italië – MIPAAF, Marokko – MENFPESRS, Noorwegen – RCN, Roemenië – UEFISCDI, Turkije – TUBITAK, Verenigd Koninkrijk – DEFRA.

Een project wordt ingediend door minstens 3 deelnemers uit minstens 3 SUSFOOD of FOSC partnerlanden. Projecten kunnen maximaal 36 maand duren.  Het budget van 1 partner mag niet de 70 % van het totaal budget overschrijden. 

Aanvragen bij VLAIO

Vlaamse bedrijven kunnen (kmo’s en grote bedrijven) hun project indienen als onderzoeksproject.

Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten, onderzoeksorganisaties of erkende praktijkcentra) kunnen deelnemen als onderzoekspartner of als onderaannemer van deze bedrijven. Projecten (maximaal steunbedrag = € 499.000) moeten worden aangemeld uiterlijk op 2 augustus 2021 bij Agentschap Innoveren & Ondernemen met de volgende documenten:

Meer info?

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar: marianne.claessens@vlaio.be.

Delen: