Departement Landbouw en Visserij zoekt innovatiepartners!

Publicatiedatum
Kan jouw bedrijf/organisatie het Departement Landbouw en Visserij innovatieve oplossingen bieden?

Ontdek tal van kansen op dinsdag 8 mei 2018 in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel, waar medewerkers van het departement hun behoeften en wensen kenbaar zullen maken en we zullen peilen naar jouw kennis en kunde om die in te lossen.

Het Departement Landbouw en Visserij zoekt innovatieve oplossingen om Copernicus-satellietdata in te zetten voor:

  • het registreren van ploeg-, zaai- en oogstmomenten;
  • het identificeren van specifieke gewassen;
  • het inschatten van gewasopbrengsten (of -verliezen);
  • het controleren van de gewassen (zijn de juiste aangeplant?);
  • het controleren van de subsidies voor landbouwbedrijven.
Copernicus satelliet ESA

Kan jij hiertoe bijdragen?

Heeft jouw bedrijf/organisatie expertise en ervaring met het gebruik van Copernicusdata en algoritmes?

Of zie je andere kansen voor samenwerking en partnerschap?

Op deze conferentie kom je alles te weten over de innovatienoden van het Departement Landbouw en Visserij, en over de opportuniteiten die het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) kan bieden. 

Deelname is gratis, maar je kan je best inschrijven via de PIO-website.