De tweede oproep ERA-net SUSFOOD2 voor onderzoeksprojecten staat open.

Publicatiedatum
De tweede oproep SUSFOOD2 voor onderzoeksprojecten staat open, met uiterste indieningsdatum maandag 4 november 2019 om 12 uur ‘s middags. Dit is een gemeenschappelijke oproep met het ERA-net CORE Organic.
Kaasproductie

Het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap Innoveren en Ondernemen nemen deel aan de gemeenschappelijke oproep van de ERA-netten CORE Organic en SUSFOOD2.

Deze oproep kwam tot stand omdat er voor de garantie op voeding in de toekomst een transitie nodig is van lineaire naar cyclische voedingsproductie. Hierbij moet worden rekening gehouden met de vraag van de consument naar diverse, gezonde, veilige en aantrekkelijke levensmiddelen.

De projectvoorstellen moeten een toegevoegde waarde creëren voor duurzame en organische voedingssystemen die passen bij de doelstellingen van beide ERA-netten. De aanvragers worden aangemoedigd om een projectvoorstel in te dienen dat multidisciplinair is, met verschillende actoren en met een systematische benadering van de volgende vier onderwerpen:

  • Topic 1: Resource-efficient, circular and zero-waste food systems
  • Topic 2: Diversity in food from field to plate
  • Topic 3: Mild food processing
  • Topic 4: Sustainable and smart packaging

De oproep sluit op 4 november 2019. VLAIO neemt deel met de subsidie onderzoeksproject. Voor deze oproep gebeurt de evaluatie van de pre-proposals in januari 2020 en de evaluatie van de full proposals in mei - juni 2020. Vanaf 1 september 2020 kunnen de projecten starten.

De volgende partnerlanden nemen hier aan deel : Algerije (MESRS), Vlaanderen (L&V en VLAIO), Denemarken (DAFA), Estland (MEM), Finland (MMM), Frankrijk (ANR en MAA), Duitsland (BMEL/BLE), Italië (MIPAAFT en MIUR), Letland (AREI), Libanon (CNRS), Luxemburg (FNR), Marokko (MO), Noorwegen (RCN), Polen (NCBR), Roemenië (UEFISCDI), Spanje (ICE), Turkije (GDAR), Engeland (DEFRA)

Een project wordt ingediend door minstens 3 deelnemers uit minstens 3 SUSFOOD of CORE Organic partnerlanden. Projecten kunnen maximaal 36 maand duren. Het budget van 1 partner mag niet de 70 % van het totaal budget overschrijden.

Voor indiening bij VLAIO

Vlaamse bedrijven kunnen (kmo’s en grote bedrijven) hun project indienen via een onderzoeksproject. Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten, onderzoeksorganisaties of erkende praktijkcentra) kunnen deelnemen als onderzoekspartner of als onderaannemer van deze bedrijven. Projecten (maximaal steunbedrag = € 499.000) moeten worden aangemeld uiterlijk op 21 oktober 2019 bij Agentschap Innoveren & Ondernemen met de volgende documenten:

Meer info?

Meer informatie over de oproep en alle nodige documenten vind je op de website van SUSFOOD.

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar: marianne.claessens@vlaio.be.

Delen: