De missie en visie van de Smart Region Office leren kennen? Volg een webinar!

Publicatiedatum

Vlaanderen positioneert zich als een slimme regio waarin data en technologie ingezet worden om maatschappelijke problemen aan te pakken, steeds met de burger centraal. Samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen is cruciaal in zo’n slimme regio. Drie agentschappen van de Vlaamse overheid startten de Smart Region werking op om bestaande en nieuwe initiatieven beter met elkaar te verbinden. Na de opstartfase en op basis van voortschrijdend inzicht wil de Smart Region Office graag hun missie en strategie delen.

Hoe het allemaal begon

De 3 agentschappen die nu een Smart Region Officer leveren – VLAIO, Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen - waren jaren geleden elk al bezig met het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen met behulp van technologie en data. Bij VLAIO uitte zich dat in de oproepen City of Things die vanaf 2018 gelanceerd werden en in de opmaak van een landschapsanalyse en een governancestructuur. Hieruit bleek dat er nood was aan 2 zaken. Een ‘gezicht’ voor het smart city ecosysteem en dat de 3 agentschappen op een gestructureerde manier moesten samenwerken (waarbij ook de kabinetten en de respectievelijke ministers betrokken moesten worden).

Zo gezegd, zo gedaan

Sinds 2021 werken de 3 agentschappen via de Smart Region Office (SRO) intensief samen met als rol drijvende kracht, aanspreekpunt en facilitator. De missie van de SRO is om de visie over Vlaanderen als slimme regio te helpen realiseren. Zo’n slimme regio zet data en technologie in als een middel om regionale of lokale maatschappelijke uitdagingen zoals lokale economie, mobiliteit, stadsvernieuwing, … efficiënter en meer gebruiker-centraal aan te pakken door goed samen te werken binnen het ecosysteem. Het doel is om leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve steden, gemeenten en regio te creëren voor iedereen die er woont, werkt, onderneemt of op bezoek komt.

Een strategie voor de Smart Region Office

Na de opstartfase en op basis van voortschrijdend inzicht wil de SRO hun visie en missie graag delen. Ben je benieuwd wat de SRO precies is en wat ze doen? Zit je met een vraag of een uitdaging? Neem dan zeker deel aan 1 van de webinars. Tijdens het webinar kom je te weten wat de missie en de strategie van de Smart Region werking is, krijg je een overzicht van aankomende en relevante events en is er ruimte voor vragen en antwoorden.

Noteer ook alvast 3 juni in je agenda want dan gaat de 1e Smart Region dag door in het Herman Teirlinck gebouw in Brussel. Het programma en de inschrijvingen komen binnenkort online.

VLAIO & de SRO

Nils Walravens zetelt in de SRO als vertegenwoordiger voor VLAIO. Aarzel niet hem te contacteren met vragen, ideeën of initiatieven via smartregionoffice@vlaanderen.be.

Delen: