Dataset GIS-bedrijventerreinen maakt vanaf nu gebruik van de OSLO standaard

Publicatiedatum
Vanaf vandaag is de dataset GIS-bedrijventerreinen voor het eerst publiek beschikbaar volgens de nieuwe OSLO datastructuur. De nieuwe datastructuur is eenvoudiger opgebouwd, met gegevens die beter te begrijpen en makkelijker te gebruiken zijn.

GIS is een authentieke geografische gegevensbron

De dataset GIS-bedrijventerreinen wordt beheerd door VLAIO en geeft een overzicht van de ligging en de structuur van de bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Op 24 april 2015 werd deze dataset door de Vlaamse Regering erkend als authentieke geografische gegevensbron. Dit is een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van geografische gegevens die als de meest volledige en kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering erkend is, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

Ze dienen verplicht gebruikt te worden door alle Vlaamse overheidsinstanties bij uitvoering van taken van algemeen belang. Dit houdt onder meer in dat alle data bij deze centrale bron wordt opgevraagd en overheden niet meer afzonderlijk gegevens verzamelen. Daarnaast is er ook een algemene terugmeldingsplicht van toepassing.

Nieuwe datastructuur volgens de OSLO standaard

Op 18 juni 2020 werden ‘perceel’ en ‘bedrijventerrein’ officieel erkend als OSLO standaard door het Vlaams Informatie- en ICT-beleid van de Vlaamse overheid.

OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties. OSLO is een open semantische standaard met de bedoeling de interoperabiliteit tussen data te verhogen. OSLO maakt de datastructuur eenvoudiger: gegevens zijn beter te begrijpen en makkelijker te gebruiken. Deze vereenvoudiging laat ook toe om van start te gaan met een ‘decentraal medebeheer’ waarbij ontwikkelaars en beheerders van terreinen zelf correcte en actuele informatie over hun terrein kunnen aanvullen. 

Meer info over de dataset?

Alle informatie over de inhoud van de dataset is terug te vinden in de handleiding. Bijlage 1 van deze handleiding geeft een compleet overzicht van alle wijzigingen.

In de downloadtoepassing vind je data van bedrijventerreinen die binnenkort zichtbaar zal zijn op Geopunt

Voor vragen, opmerkingen of het melden van fouten kan je steeds terecht op gis@vlaio.be.

Meer info over de OSLO standaard voor de dataset GIS bedrijventerreinen ontdek je ook in dit korte filmpje:

Delen: