DataHub voor AgroFood van start

Publicatiedatum
De landbouwsector beschikt over een schat aan data. Het EFRO-project DataHub zet in op het veilig uitwisselen en connecteren van deze data.

Ontwikkelen van DataHub voor AgroFood

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) gaat samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en 6 bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel) een ‘DataHub voor AgroFood’ ontwikkelen. 

‘Data delen is een verhaal van veld tot vork’

Data zijn overal: In de landbouw registreren digitale systemen tal van data over gewassen, dieren, percelen… Ook veel andere landbouwkundige gegevens komen beschikbaar in de supply chain. ‘Data delen is bij uitstek een verhaal van veld tot vork’ zegt Jurgen Vangeyte (ILVO). Het delen van deze schat aan data kan grote voordelen opleveren, voor de landbouwer, de bedrijven en de volledige sector.

Half miljoen euro steun van EFRO

Het EFRO-project DataHub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren en geeft bijna een half miljoen euro steun. Het startschot wordt gegeven op 3 april 2018. In Vlaanderen illustreert deze opstartende Datahub voor AgroFood de focus van de Vlaamse regering op ‘2018, jaar van de data in de landbouw’.

Focus op veilig data delen

‘DataHub voor AgroFood’ besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. Zo staat de landbouwer centraal: Hij wordt erkend als eigenaar van de data en krijgt een centrale rol in de data-uitwisseling. Enkel de door de landbouwer geautoriseerde data kunnen verder uitgewisseld en gecombineerd worden.