Correcte registratie in GIPOD is belangrijk voor hinderpremie

Publicatiedatum
De gegevens over openbare werken uit het GIPOD worden door VLAIO hergebruikt om hinderpremies aan ondernemingen toe te kennen. Het is daarom belangrijk dat de grondwerken in het GIPOD worden geregistreerd en voorzien zijn van de correcte hinder en hindergevolgen. Anders kan VLAIO de werken niet aan de voorwaarden van de hinderpremie aftoetsen.

De gemeente levert de signalisatievergunning af voor een openbaar werk. Ze kent de plaatselijke situatie immers het best. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe GIPOD-decreet is de gemeente ook verantwoordelijk voor de correcte hinderinformatie in het GIPOD.

Hindergevolgen in GIPOD ingeven

Sinds 1 juli 2022 vragen aannemers signalisatievergunningen voor grondwerken volledig digitaal aan via het GIPOD. De gemeente behandelt deze aanvragen en registreert de bijhorende hinder en hindergevolgen in een eigen toepassing – al dan niet gebouwd door een dienstenleverancier – die geïntegreerd is met het GIPOD. Maar misschien werkt jouw gemeente (nog) niet met een eigen digitale toepassing? Dan verloopt de aanvraag en behandeling van een signalisatievergunning via formulieren in het GIPOD zelf.

Let zeker op dat de correcte hinder en hindergevolgen van een grondwerk gekoppeld zijn aan het identificatienummer van het grondwerk, het zogenaamde GIPOD-ID. Dit is van groot belang voor de getroffen ondernemingen. Op basis van die gevalideerde hinder beslist VLAIO immers of ze deze ondernemingen aanschrijft voor de hinderpremie.

Blijf op de hoogte

Je kan je in het GIPOD abonneren op notificaties voor grondwerken die bijna voldoen aan de voorwaarden van de hinderpremie, maar waarvoor nog geen hindergevolgen geregistreerd werden. Hoe je deze functionaliteit kunt configureren in het GIPOD lees je op deze webpagina. Veertien dagen voor de aanvang van deze grondwerken ontvang je dan een e-mail. Dat geeft je nog even tijd om de hindergevolgen aan te vullen.

Hinderpremie

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij grondwerken voor hun deur. Alleen werken die de rijbaan geheel of gedeeltelijk afsluiten, neemt VLAIO in rekening. Sinds 21 januari 2021 wil dat zeggen dat een of meerdere van volgende hindergevolgen aan het grondwerk in het GIPOD gekoppeld moet zijn: “geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer”, ”beperkte doorgang voor gemotoriseerd verkeer - vermindering van rijstroken” of ”beperkte doorgang voor gemotoriseerd verkeer - afgesloten in 1 rijrichting”. De volledige voorwaarden voor de steun en meer informatie over de hinderpremie lees je op www.vlaio.be/hinderpremie.

GIPOD

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Meer informatie over het GIPOD vind je terug op deze webpagina bij de collega’s van Agentschap Digitaal Vlaanderen.