Constructie nieuw onderzoeks-en valorisatiegebouw CAPTURE in eindfase

Publicatiedatum
In september 2019 werd het Gentse bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde feestelijk geopend. Verschillende publieke en private partners werken er samen aan de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein van de toekomst, dat multimodaal, duurzaam en toegankelijk voor iedereen gelegen is.

Eiland Zwijnaarde ligt in Tech Lane Ghent, dé innovatieve zone in het zuiden van Gent. Het 35 hectare grote park, een historisch vervuilde site die volledig gesaneerd werd, wordt de thuisbasis van bedrijven die zich specialiseren in kenniseconomie, logistiek en watergebonden distributie. In dit groen campus klimaat staan co-creatie en delen van gemeenschappelijke infrastructuur centraal. Eén van de opvallende nieuwe gebouwen op de site is het onderzoeks- en valorisatie gebouw CAPTURE, dat door de universiteit Gent en IIC UGent op de site neergepoot wordt en waarvan de bouw stillaan de eindfase bereikt. De officiële inhuldiging en ingebruikname is voorzien in het voorjaar van 2021.

foto buitenkant capture

CAPTURE staat voor Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource Recovery. Het onderzoeks- en valorisatiecentrum op Eiland Zwijnaarde is slechts s één van de onderzoeks- en valorisatiegebouwen binnen het CAPTURE platform. Dit open samenwerkingsverband - met als kernpartners UGent, VITO & UA - bundelen de krachten om de doorstroming te bevorderen van nieuwe technologieën rond duurzaam hergebruik van water, plastics en CO2 naar industrie en maatschappij. Intussen maken maar liefst 44 onderzoeksleiders deel uit van de CAPTURE community.

 

Het nieuwe gebouw, dat met de steun van EFRO tot stand kwam, bestaat uit 7200m² labo’s en brengt academici en bedrijven uit verschillende disciplines samen om antwoorden te bieden op de maatschappelijke uitdagingen, zoals bijv.  de toenemende waterproblematiek. De onderzoekers binnen de pijplijn water voedden het debat met concrete voorstellen om het toch wel droge Vlaanderen meer waterrobuust te maken. Dialoog met de betrokken stakeholders staat hierbij centraal. Op die manier slaat CAPTURE de brug tussen kennisinstellingen, overheden en industrie

 

De eerste drie verdiepingen zijn voorzien voor analytische laboratoria, reactorlabs en een dubbelhoge technologiehal. Op de bovenste 2 verdiepingen wordt het Incubatie- en Innovatiecentrum van de Universiteit Gent (IIC UGent) gehuisvest. Dit heeft een zeer flexibele lay-out, waardoor het voor verschillende functies kan worden opgezet, afhankelijk van de behoeften van de bedrijven.

Meer info over CAPTURE vind je via de EFRO-projectendatabank .