Circulaire economie en de lokale besturen: een eerste verkenningsronde

Publicatiedatum
Wat leeft er bij lokale besturen als het gaat over circulaire economie? In aanloop naar de start van het doe-netwerk Lokaal Circulair verkende Vlaanderen Circulair hoe lokale besturen nu al bezig zijn met de circulaire economie. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Ook VLAIO maakt deel uit van dit partnerschap.

In de aanloop naar het doe-netwerk Lokaal Circulair in het voorjaar van 2022, verkende Vlaanderen Circulair in een interviewronde en een online bevraging de manier waarop lokale besturen bezig zijn met circulaire economie. Op die manier kon een antwoord gevonden worden op vragen als ‘hoe zijn lokale besturen betrokken bij dit thema?’, ‘wat is hun maturiteitsniveau?’, ‘wat zijn de ervaren drempels en hefbomen?’ en ‘wat zijn hun noden en verwachtingen voor de toekomst?. De resultaten van deze eerste verkenningsronde lees je in dit overzichtelijk rapport.

Neem deel aan het doe-netwerk Lokaal Circulair

Lokaal Circulair is een doe-netwerk van beleidsmakers en ambtenaren die inzetten op de circulaire transitie, of daar meer over willen weten. Het doe-netwerk nodigt lokale besturen uit om hun rol in de circulaire economie te definiëren, van elkaar te leren, een bestaande aanpak te verdiepen of nieuwe circulaire projecten op touw te zetten. Schrijf je hier in op het doe-netwerk Lokaal Circulair.

Nieuw onderzoek wil nog meer kennis vergaren

Aan welke doelstellingen en projecten rond de circulaire economie werken steden en gemeenten in België? De universiteiten van Hasselt en Luik willen het nog uitgebreider onderzoeken binnen een nieuw project. Vul deze vragenlijst in om bij te dragen aan dit onderzoek. Ook de antwoorden van lokale besturen die weinig tot niet denken aan een beleid voor de circulaire economie zijn meer dan waardevol. Laat dus zeker van je horen.