Call for proposal - Reducing youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working opportunities in the EU

Publicatiedatum
De Europese Commissie wil met deze oproep de ontwikkeling van coöperaties stimuleren en hun imago bij jongeren promoten. Deze oproep beoogt coöperatief ondernemerschapsonderwijs op te nemen in het secundair en hoger onderwijs en buiten de onderwijsomgeving.

De oproep wil de overdracht en ontwikkeling van competenties van het coöperatieve ondernemerschap in landen stimuleren

  • waar de coöperatieve traditie zwak is en waar de voordelen van het coöperatieve model niet voldoende bekend zijn
  • waar hoge jeugdwerkloosheid is

Om de verwachte resultaten te bereiken, zal de actie rond 3 verschillende onderwerpen worden opgebouwd:

Topic 1: Pilotopleidingen verzorgen voor studenten in het secundair / hoger onderwijs
Topic 2: Cross-Europese workshops om kennis te delen en te leren van praktijkmensen
Topic 3: Het stimuleren van ondernemersgeesten van jonge mensen om coöperaties buiten de onderwijsomgeving te creëren.

Budget en projectduur
Totale budget voor de cofinanciering van projecten: € 1.950.000.
De maximale duur van het project is 18 maanden.
Maximale EU-financieringspercentage van subsidiabele kosten: maximaal 90% van de totale subsidiabele kosten.

Deadline voor elektronisch indienen: 25 June 2019 om 17:00.

Meer info over modaliteiten en aanvraagprocedure