Brownfieldconvenant ‘Oude Dokken – Gent’ gekroond tot ‘Beste woonproject’

Publicatiedatum

De Oude Dokken in Gent hebben de gouden Brownfield Award® 2024 gewonnen in de categorie ‘Beste woonproject’. Proficiat! 

Eddy Wille (onderhandelaar brownfieldconvenanten) en Agnieszka Zajac (projectleider sogent)

Op donderdag 16 mei namen Eddy Wille (onderhandelaar brownfieldconvenanten) en Agnieszka Zajac (projectleider bij sogent) in Duitsland de Brownfield Award® 2024 in ontvangst in de categorie ‘Beste Woonproject’. De organisator van de wedstrijd is Brownfield24, het Duitse netwerk voor actoren werkzaam in brownfieldontwikkeling, bodemsanering en revitaliseringsprojecten. 

De Oude Dokken

De Oude Dokken zijn een onderdeel van de binnenhaven in Gent en een overblijfsel van het industriële verleden. Het gebied is 2 km lang en omvat het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok. 

Sinds 2004 is het gebied in transitie. De ambitie is om het te ontwikkelen als integraal onderdeel van de binnenstad, zodat de kanaalzone open en toegankelijk blijft. Het project wil een levendige, inclusieve ruimte creëren die een aanvulling vormt op het historische stadscentrum. Het Oude Dokken-project is een gedurfd stadsvernieuwingsinitiatief gericht op het terugwinnen van het maritieme erfgoed van de stad en het omarmen van de principes van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Levendige wijken voor gemengd gebruik

De dokken worden opnieuw vormgegeven als levendige wijken voor gemengd gebruik. Residentiële, commerciële en recreatieve ruimtes worden gecombineerd met een knipoog naar het industriële verleden van het gebied.

Belangrijke onderdelen van de herontwikkeling zijn:

  • Een ontwerp gericht op open perspectieven op de historische binnenstad, met visuele verbindingen en de creatie van een sterk gevoel van ruimte.
  • Het behoud van het karakter van de historische haven van Gent, door historische gebouwen en structuren te behouden en te herbestemmen. Bijvoorbeeld hoge schoorstenen en historische havenkranen.
  • Tussentijds gebruik van leegstaande terreinen stimuleert bewoners om de plek te gebruiken, het gaat verwaarlozing tegen en biedt de mogelijkheid om te experimenteren met sociaal-culturele initiatieven. 
  • Openbare parken, promenades aan het water en recreatieve voorzieningen verbeteren de kwaliteit van leven voor zowel bewoners als bezoekers.
  • In de herontwikkeling werd bodemsanering geïntegreerd en infrastructuur voor duurzame mobiliteit geïntroduceerd (bruggen voor voetgangers en fietspaden).  
  • Ecologische duurzaamheid is een leidend principe van de herontwikkeling, met een focus op energie-efficiëntie, waterterugwinning, groene ruimten en milieuvriendelijke transportopties.
De Oude Dokken in Gent
De Oude Dokken in Gent

De rol van het Brownfieldconvenant

De herontwikkeling van de Oude Dokken gebeurt via de implementatie van een Brownfieldconvenant. Het is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering, het Gentse Stadsbestuur, en de verschillende publieke en private partijen betrokken bij de herontwikkeling. Via brownfieldconvenanten stimuleert de Vlaamse Regering ontwikkelaars en eigenaars om verlaten bedrijfssites een nieuwe invulling te geven. VLAIO staat in voor de coördinatie en het administratieve beheer van deze convenanten.

Het brownfieldconvenant Oude Dokken 24 werd ondertekend in juni 2009 en loopt tot 2027. Partners kunnen via een platform regelmatig samen komen en de voortgang bespreken. Hierdoor kunnen vanuit knelpunten en uitdagingen innovatieve en toekomstgerichte oplossingen ontstaan. 

 

Netwerkevent op 14 juni: BROWNFIELDS – ten minste houdbaar tot 

In de voormalige conservenfabriek Marie Thumas (Leuven) werpen we een inspirerende blik op 15 jaar brownfieldconvenanten en kijken we vooruit naar de toekomst. 

Info en inschrijven

 
 

14e oproep brownfieldconvenanten

Momenteel staat de 14e oproep ‘Brownfieldconvenanten’ nog open tot 8 november. Aanvragen die ingediend worden voor 26 april kunnen worden beoordeeld in de eerste evaluatieperiode.

Lees meer: Brownfields bieden kansen om nieuwe werkplekken en woonbuurten te creëren(externe link)

 

Delen: