Bezig met laden … sterke projectvoorstellen voor City of Things

Publicatiedatum
Door sensoren, data en technologie uitdagingen waar steden en gemeenten voor staan slim aanpakken. Ook in de City of Things-oproep van dit jaar gaan VLAIO en EFRO opnieuw op zoek naar projecten die dat potentieel in zich dragen. En we laten hen daarbij niet alleen. Samen met KPMG begeleiden we hen van prille idee tot volwaardig projectvoorstel.

De ontdekking 

Tot eind maart konden lokale besturen hun ideeën voor slimme oplossingen aanmelden. Het merendeel van hen stelde zijn prille projectplannen op 20 april voor tijdens een pitchsessie te Brussel. De geïnteresseerde steden en gemeenten voor de oproep City of Things 2023 ontdekten zo voor de eerste maal welke uitdagingen, ideeën en plannen de andere besturen hebben. De contacten tussen gelijkaardige projectideeën werden tijdens de lunch en het netwerkmoment gelegd. 

De verdieping 

Vrijdag 5 mei 2023 zetten VLAIO, EFRO en KPMG deze kruisbestuiving verder. Tijdens een seedsessie plaatsten we de partners van de ingediende projectideeën per Smart City-domein samen in een rondetafelgesprek. Domeinexperten van KPMG modereerden en gaven concrete aandachts- en verbeterpunten voor de projecten mee. 

Vertegenwoordigers van Slimme Regio Vlaanderen vzw, het Smart Region Office, de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA), de Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) en de Vlaamse Smart Data Space (VSDS) waren ook aanwezig. De lokale besturen konden individueel met hen in gesprek gaan. Via feedback op maat kregen ze zo meer inzicht in wat welke partner voor hun idee kan betekenen. Dankzij de seedsessie identificeerden de besturen zeer snel mogelijke verbanden met andere projecten. 

De vervolmaking 

De indieners van de verschillende ideeën hebben nu tot 30 juni 2023 om een finaal projectvoorstel in te dienen. Tot dan kunnen ze nog individuele begeleiding van KPMG verkrijgen. Een jury zal VLAIO en EFRO daarna adviseren in de selectie van de gesteunde projecten. De definitieve beslissing over deze selectie hopen we in de loop van oktober 2023 te maken.  

City of Things 

Lokale besturen die een maatschappelijke uitdaging op een slimme manier willen aanpakken kunnen via de oproepen City of Things steun van VLAIO ontvangen. Na vijf oproepen is het in 2023 tijd om oplossingen die al min of meer hun concept bewezen hebben, op grotere schaal te gaan implementeren. Samen met EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, richt VLAIO de oproep van dit jaar op projecten met voldoende opschalingspotentieel. 

Heb je geen projectidee ingediend maar wil je nog aansluiten bij een partnerschap? Laat de interesse van jouw stad of gemeente dan weten aan cityofthings@vlaio.be

VERA, Vlaams-Brabants steunpunt e-governement, zoekt via webinars op 22, 23 en 24 mei partners voor de projectideeën die zij als vooraanmelding indiende.