Beslissingen Vlaamse Regering 19 oktober

Publicatiedatum
Team Bedrijfstrajecten vzw wordt versterkt met extra bedrijfsadviseurs en de besluiten rond beroepsbekwaamheden in de bouw vervallen.

Convenant vzw Team Bedrijfstrajecten: bijkomende opdracht

De Vlaamse Regering keurt het eerste addendum goed bij het Convenant met de vzw Team Bedrijfstrajecten. Bij het transitieproces van de 5 Vlaamse Innovatiecentra naar de vzw Team Bedrijfstrajecten werd er van meet af aan naar gestreefd om op een coherente manier vorm te geven aan de vernieuwde en toekomstige front-office werking van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De vzw en het VLAIO Contact Center zouden gezamenlijk de kern van het front-office uitmaken. Het addendum regelt een meer transparante taakverdeling tussen het Agentschap en de vzw en opteert om de vzw te versterken met competenties rond ondernemen in de ruime zin en financiering als meer specialistische expertise. Overeengekomen wordt dat de vzw daarom overgaat tot de aanwerving van twee extra bedrijfsadviseurs.

Beroepsbekwaamheden bouwsector: opheffen besluiten

Door de gewijzigde Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties, is een evaluatie en bijsturing nodig van het globale beleid rond ondernemersvaardigheden. De Vlaamse Regering nam al enkele besluiten over het opheffen van ambachtelijke beroepen en het opheffen van de wettelijke verplichting van bewijs basiskennis bedrijfsbeheer. Nu resten nog een aantal gereglementeerde beroepen, allemaal gerelateerd aan de bouw. Na advies van de Raad van State heft de Vlaamse Regering definitief de koninklijke besluiten op over de beroepsbekwaamheden van deze gereglementeerde bouwgerelateerde beroepen.