Bekijk het eindrapport van PIO-project NEMO-grondwatermodule

Publicatiedatum

De Vlaamse Milieumaatschappij wil een nieuwe NEMO-grondwatermodule aankopen. Ter voorbereiding startte een voortraject onder begeleiding van Verhaert. Bekijk daarvan nu de bevindingen in het eindrapport.

PIO-project NEMO-grondwatermodule

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil een nieuwe NEMO-grondwatermodule laten ontwikkelen om het lokaal waterbeheer in Vlaanderen te verbeteren. Deze innovatie zal VMM helpen om nauwkeurigere grondwateranalyses uit te voeren voor betere milieubeslissingen.

Eindrapport voortraject

Ter voorbereiding van de aankoop van een nieuwe NEMO-grondwatermodule, werd een voortraject gestart onder begeleiding van Verhaert. Het eindrapport met de bevindingen van dit voortraject is nu beschikbaar. Op basis hiervan zal de Vlaamse Milieumaatschappij één of meerdere innovatieve overheidsopdrachten in de markt zetten. De eerste wordt verwacht in het najaar van 2024.

Deze ontwikkeling helpt beleidsmakers bij het nemen van betere beslissingen op het gebied van waterbeheer en milieubescherming in Vlaanderen.

Delen: