Begeleidingstrajecten bij opstart van jouw zaak

Publicatiedatum
Bij het opstarten van een zaak ga je niet over één nacht ijs. Je laten begeleiden is een uitstekend idee. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen werkt voor de uitvoering van dit begeleidingsaanbod samen met enkele structurele partners. De evaluatie van de match tussen het aanbod en de noden van prestarters toont aan dat 80% van de deelnemers tevreden is en deze nieuwe ondernemingen meer kans hebben op slagen.

Begeleiding biedt meerwaarde

Een eigen zaak lanceren doe je best niet zonder je te informeren en een duidelijk plan op te stellen. Dat prestarters ook nood hebben aan professionele begeleiding, bewijzen de cijfers. Van 2013 tot half 2017 namen ruim 4.100 kandidaat-ondernemers deel aan een traject van Unizo, Voka of Starterslabo om de haalbaarheid van hun idee af te toetsen. VLAIO wou weten in hoeverre de begeleiding door de drie partners een rol speelt bij de beslissing om te starten en het slagen van de nieuwe ondernemingen. De evaluatie toont aan dat begeleiding een meerwaarde biedt bij het opbouwen van een zakelijk netwerk, het ontwikkelen van sterkere ondernemersvaardigheden en het uitwerken van een degelijk businessplan.

zaak lanceren infographic

Goede voorbereiding geeft zaak hoge overlevingskans

Ruim 80% van de deelnemers beschouwt het gevolgde traject als een samenhangend en logisch geheel dat voldoet aan een duidelijke nood bij de prestarters. Negen op tien deelnemers aan prestartersbegeleiding zijn tevreden over de inhoud van het gevolgde trajecten, in termen van het aantal onderwerpen dat erin aan bod komt en de aard van de topics. In 80% van de gevallen resulteert een traject in een uitgewerkt ondernemingsplan en een persoonlijk haalbaarheidsadvies. 

Ongeveer de helft van de plannen worden positief beoordeeld. De trajecten hebben dus ook een belangrijke filterfunctie voor kandidaat-ondernemers met onrealistische ondernemingsideeën. Een negatief haalbaarheidsadvies is vaak de belangrijkste reden om niet te starten als ondernemer. 

Meer dan de helft  van de deelnemers aan een begeleidingstraject start ook effectief een eigen zaak op. De zaken die gelanceerd worden, blijken een hoge overlevingsgraad te hebben (91%) dankzij de goede voorbereiding.

Tot slot werden een aantal aanbevelingen geformuleerd om de trajecten en de nazorg nog te verbeteren en meer starters te laten doorstromen naar vervolgtrajecten.

 

Een eigen zaak? Start met kennis van zaken.

Wil je een eigen zaak starten? Of ben je nog student en wil je weten wat je mogelijkheden zijn? VLAIO zet je op weg. Hier vind je onze informatie, begeleiding en advies voor starters. Ook in onze brochure voor starters vind je stap voor stap hoe je het moet aanpakken om een zaak op te starten. Alle administratieve formaliteiten die je dient te doorlopen worden ook opgesomd.

 

Delen: