Bedrijfsadviseur groene energie (tot 30/06)

Publicatiedatum
Onze Vlaamse economie maakt de duurzame transitie naar niet-fossiele energietechnologieën. Wil jij hieraan bijdragen? Word onze nieuwe bedrijfsadviseur groene energie en solliciteer voor 30 juni 2023.

Context van deze functie

De Vlaamse overheid wil ondernemingen aanmoedigen om over te schakelen op niet-fossiele energie. Recent keurde de Vlaamse overheid een impulsprogramma van 100 miljoen euro goed waarmee het bedrijven wil aanmoedigen om de stap te zetten richting groene energie. Het impulsprogramma voorziet onder meer in subsidies voor bedrijven die ecologie-investeringen willen uitvoeren.

Wil jij mee bijdragen aan deze duurzame transformatie van onze economie?
Grijp dan deze kans om deze transformatie van dichtbij te leren kennen via een grote verscheidenheid aan projecten. Bedrijven kunnen bij jou terecht met hun project om na te gaan of en hoe Vlaamse subsidies ze financieel haalbaar maken. Je werkt samen in een team van bedrijfsadviseurs. Team Bedrijfstrajecten vzw bestaat uit 50 collega’s en ondersteunt in opdracht van de Vlaamse overheid bedrijven bij het realiseren van hun ambities door kennis, partners en financiële hefbomen aan te reiken. Team Bedrijfstrajecten vervult zo een belangrijke rol binnen de front-office van VLAIO.

Geïnteresseerd? Dat treft, want wij zoeken een nieuwe bedrijfsadviseur groene energie!

Wat zal je gaan doen als bedrijfsadviseur groene energie?

 • Je prioritaire doelgroep zijn bedrijven die interesse tonen om de stap te zetten naar een hogere energie-efficiëntie en groene energiedragers. Jouw doel is hen te bereiken en te ondersteunen om die interesse om te zetten in concrete investeringsprojecten.
 • Je werkt proactief om het instrument onder de aandacht te brengen van bedrijven door het geven van presentaties, vaak op sessies georganiseerd door onze partners.
 • Je fungeert binnen de begeleiding van bedrijven als een actief luisterend klankbord. Je toetst af welke mogelijkheden er zijn om minder fossiele brandstoffen te verbruiken om de energiebehoefte in te vullen met aandacht voor de technische, financiële en commerciële haalbaarheid.
 • Je connecteert het bedrijf met geschikte partners waaronder kennisinstellingen en ondernemerschapspartners of verwijst ze door naar de private markt in functie van specifieke kennis die ze wensen uit te bouwen.
 • Je toetst af of het bedrijf mogelijk in aanmerking komt voor overheidssteun voor het realiseren van haar investeringsplannen en begeleidt ze bij een eventuele aanvraag. Jij helpt bedrijven daarbij om deze steun mee in rekening te brengen bij hun investeringsbeslissing. Als een bedrijf innovatie-ambities heeft of andere stappen naar verduurzaming (bv. hernieuwbare grondstoffen, circulair business model) wil zetten, kan je een collega bedrijfsadviseur betrekken voor verdere begeleiding.
 • Je werkgebied is Vlaanderen. We werken maximaal hybride, steeds digitaal als het kan, ter plaatste bij de klant als het moet. We hebben kantoren in alle Vlaamse provincies en passen het plaats- en tijd- onafhankelijk werken sterk toe. Het kantoor makkelijkst bereikbaar van bij jou thuis is jouw uitvalsbasis. In functie van de instroom neem je begeleiding op van klanten uit diverse provincies. Je maakt daarnaast deel uit van een team van bedrijfsadviseurs met focus op innovatie, duurzame en digitale transformatie. Met hen bouw je kennis en een netwerk uit, exploreer je met nieuwe werkmethodieken in de begeleiding en detecteer je nieuwe behoeftes bij bedrijven richting het overheidsinstrumentarium. Ad hoc verplaatsingen doorheen gans Vlaanderen zijn daartoe nodig.
 • De belangrijkste effectindicator van jouw bijdrage aan onze organisatie is een toename van geïnitieerde en ondersteunde investeringsprojecten van bedrijven binnen het thema van duurzame energietransitie.
 

Hoe stel je je kandidaat?

Je stelt je kandidaat door per email – vóór 30 juni - je motivatiebrief en CV op te sturen naar Tina Rousseeuw – personeel.tb@vlaio.be. Als jouw CV en motivatie ons overtuigt, nodigen we je graag uit voor een online kennismakingsgesprek.

 

Wie ben jij? 

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Kennis van energie(technologie) is sterk aanbevolen.
 • Weten wat een investeringsanalyse inhoudt is een extra troef.
 • Ervaring in adviseren is een pluspunt.
 • Je bouwt vlot vertrouwensvolle relaties uit met klanten door een hoge mate van actief luisteren en een uitgesproken dienstbaarheid.Je bent gepassioneerd door klimaatneutraal ondernemen en duurzame energie in het bijzonder.
 • Je bent leergierig om de evoluties in dit domein op te volgen voor een goed begrip van de noden en uitdagingen van de klanten die je begeleidt. Die noden helpen vertalen in concrete projecten, daar wil je voor gaan.
 • Je bent iemand die graag veel projecten tegelijkertijd behandelt. Je hebt er geen probleem mee dat je inhoudelijk niet (mee) aan het stuur zit. Je rol is immers in hoofdzaak informerend en coachend.
 • Je handelt autonoom en planmatig, maar treedt ook erg gemakkelijk in verbinding met anderen. De afwisseling om ad hoc af te wijken van je standaard takenpakket vind je fijn. Effectiviteit en efficiëntie gaan dan ook bij jou hand in hand.
 • Je neemt zelf initiatief om je kennis bij te schaven en deelt gretig je kennis en inzichten met anderen.
 • Netwerken zie je als een uitdaging om met nieuwe bedrijven in contact te komen. Daartoe ben je bereid om deel te nemen aan events, die ook soms ’s avonds plaatsvinden.

Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun nationaliteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, handicap, enz.

Wat bieden we aan?

 • Je vindt bij ons een werkomgeving waarin je actief kan meewerken aan het versterken van de Vlaamse welvaart en welzijn door innovatief ondernemerschap. We doen dat vanuit een organisatie die heel open communiceert met elkaar en partners, gebaseerd op een sterk vertrouwen. Wendbaar en daadkrachtig handelen zien we als essentieel om onze missie te realiseren. Verbinding is een erg belangrijke pijler van onze werking. Het verzekeren van een organisatie waarin iedereen bevlogen haar rol kan opnemen is voor ons een topprioriteit.
 • Je job kenmerkt zich door een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid waarbij je proactief samenwerking met collega’s en partners opzoekt.
 • Via deze functie kom je in aanraking met een grote verscheidenheid aan vergroeningsprojecten in de industrie. Op die manier vergaar je op korte tijd veel kennis over welke technologieën bedrijven verkiezen om te verduurzamen zoals: kiezen ze voor waterstof of elektrificeren ze eerder; voor welke bedrijfsprocessen kunnen warmtepompen een oplossing bieden; hoe delen bedrijven onderling warmte.
 • We werken vanuit verschillende locaties verspreid over Vlaanderen (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Kortrijk, Brussel) ruim aangevuld met plaats- en tijd- onafhankelijk werken. Dit biedt veel flexibiliteit om je werk efficiënt te organiseren.
 • Je krijgt van ons een contract van onbepaalde duur. Op dit moment zijn we verzekerd van financiering voor deze functie voor twee jaar. Tegen eind 2024 verwachten we duidelijkheid of verlenging na die twee jaar mogelijk is.
 • Je krijgt een correct salarispakket conform salarisschaal A211 (anciënniteit afhankelijk van aantoonbare ervaring) van de Vlaamse overheid aangevuld met een hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en maaltijdcheques en uiteraard de nodige ICT tools. Via deze salarissimulator kan je het loon simuleren. Wij rekenen bij de inschalingen relevante ervaring mee in op basis van je vroegere jobs. We bieden je voor deze job een wagen aan of vergoeding voor het gebruik van deelwagens, openbaar vervoer en een lease fiets.

Hoe stel je je kandidaat?

Je stelt je kandidaat door per email – vóór 30 juni - je motivatiebrief en CV op te sturen naar Tina Rousseeuw – personeel.tb@vlaio.be. Als jouw CV en motivatie ons overtuigt, nodigen we je graag uit voor een online kennismakingsgesprek.

 

Zag je onze andere vacatures al? 

We hebben verschillende openstaande vacatures. Alle openstaande vacatures vind je op vlaio.be/vacatures.

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Die vermelden we steeds in de VLAIO nieuwsbrieven. Je kan je hier abonneren.

 

Delen: