B4Plastics wint de Limburgse Innovatie Award 2022

Publicatiedatum
B4Plastics wint de Limburgse Innovatie Award van Voka – KvK Limburg. Deze Vlaamse kmo is een internationale pionier in de bio-economie en een snelgroeiende koploper op vlak van ecologische plastics. De site in het Limburgse Dilsen-Stokkem vertelt het verhaal van duurzaam en gedurfd ondernemerschap, innovatie en groei.

Hun innovaties krijgen steun via VLAIO en Europa, hetgeen hen in staat stelt om de allernieuwste biomaterialen te ontwikkelen met meer dan 100 actieve onderzoekspartners – van organisch leer uit lokaal bioafval tot ultrasterk niet-persistent materiaal voor textielen en rubbers. Als enige ter wereld maakt de Limburgse onderneming biopolymere materialen op maat van de klant en applicatie.

Toenemend belang van bio-economie 

De aanhoudende energiecrisis en de steeds meer ingrijpende gevolgen van klimaatverandering, tonen aan dat we minder afhankelijk moeten worden van fossiele grondstoffen en globale transporten. Om in energie te voorzien en onze economie koolstofneutraal te maken, moeten we op zoek naar alternatieve grondstoffen en laag-energetische materialen om duurzame en circulaire producten te maken. De logistieke problemen ten gevolge van de pandemie en de internationale spanningen maken duidelijk dat we hierbij vooral dienen in te zetten op lokale invulling en voorziening.  

De transitie naar een bio-economie, waarbij we op basis van biologisch afval bruikbare producten maken voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of de farmaceutische sector, vormt dan ook een belangrijke schakel om de Vlaamse economie veerkrachtig te maken voor de toekomst.  

De energie- en klimaatcrisis tonen aan dat we dringend minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. De duurzame transitie naar een circulaire- en bio-economie is een belangrijke stap in de goeie richting. B4Plastics is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat inzet op die bio-economie, één van onze beleidsprioriteiten in Vlaanderen.

Jo Brouns
Vlaams minister van Economie en Innovatie

20 miljoen euro voor Vlaams beleidsplan bio-economie 

Met het Vlaams beleidsplan bio-economie zet de Vlaamse Regering extra in op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw. Voor dit plan wordt in totaal 20 miljoen euro uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht ingezet.  Zes miljoen euro gaat naar basisonderzoek via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Zo’n 14 miljoen euro van deze middelen gebruikt VLAIO om twee acties te realiseren: 

  1. Thematische clusteractiviteiten bio-economie 
    VLAIO kent in totaal  9.352.750,00 euro toe aan de opstart van acht thematische clusteractiviteiten bio-economie, waarbij partners uit verschillende sectoren in innovatieve consortia worden samengebracht. Het betreft drie coöperatieve O&O-projecten, twee landbouwtrajecten binnen clustercontext en drie projecten rond strategisch basisonderzoek (SBO’s). Een voorbeeld is het onderzoek van Flanders’ FOOD naar de teelt en inzetbaarheid van aromatische wortelgewassen in Vlaanderen.  

  2. Steun voor kmo’s en startende ondernemingen 
    Voor deze actie wees VLAIO in totaal 4.424.301,00 euro toe aan 19 projecten, waaronder zes ‘piloottrajecten bio-gebaseerde toepassingen’. Amphistar zet deze steun bijvoorbeeld in voor de opschaling van de productie van biosurfactanten (oppervlakteactieve stoffen die we in een hele waaier aan producten terugvinden, van voedingsmiddelen tot kuisproducten). Na de uitbreiding van de actie door de Vlaamse Regering (dd 29/4/2022) werden tevens 13 reguliere innovatieprojecten op relancemiddelen bio-economie toegewezen, bestaande uit twee haalbaarheidsstudies, zeven ontwikkelingsprojecten, één onderzoeksproject en drie landbouwtrajecten. Een voorbeeld van dat laatste is het project Hopbel 2.0 van Inagro waarbij de veredeling en vermeerdering van regionale hoprassen centraal staan. 

Daarnaast ondersteunt het beleidsplan bio-economie de Business-2-Bioeconomy facilitator (B2BE). Dit platform brengt ondernemers uit de land- en tuinbouw, mariene sector en voedingsindustrie samen met industriële partners om rond concrete opportuniteiten groene, biogebaseerde innovaties te ontwikkelen. Samenwerkingen in de héle waardeketen is immers cruciaal om innovaties binnen de bio-economie te doen slagen. 

Door bruikbare bouwstenen uit de natuur te halen en op industriële schaal te produceren toont B4Plastics dat innovatief en duurzaam ondernemen hand in hand gaan. Met hun unicorngehalte én potentieel om een echt onderzoekscentrum uit te bouwen op het vlak van bioplastics in Limburg verdienen zij met recht en rede deze onderscheiding!

Johann Leten & Cathérine Dreesen
gedelegeerd bestuurder en directeur innovatie van Voka – KvK Limburg

B4Plastics wijst weg naar plasticvrije toekomst 

Naast de middelen uit het relanceplan investeert VLAIO en Europa ook in de bio-economie via de reguliere steuninstrumenten. Via deze weg kreeg B4Plastics de afgelopen vijf jaar zo’n 10 miljoen euro subsidie om baanbrekende innovaties te versterken en versnellen. B4Plastics is dan ook een echte wereldspeler op vlak van ecologische plastics die onder meer composteerbare 3D-print filamenten en bio-afbreekbare visnetten bedenkt en in productie brengt. De Scale-Up uit Dilsen-Stokkem gebruikt de VLAIO-steun onder meer voor de ontwikkeling van unieke biopolymeren uit hernieuwbare bronnen en bouwde zo gepatenteerde kennis op rond nieuwe niche-materialen op basis van biogebaseerde grondstoffen.  

Naast financiële steun deed B4Plastics ook een beroep op begeleiding van de VLAIO bedrijfsadviseurs. Zo ontdekte CEO Stefaan De Wildeman naast een breed palet van soms uiterst competitieve Europese en Vlaamse steunmaatregelen voor top-innovatie, ook CrossRoads, een subsidieproject van Interreg Vlaanderen-Nederland dat samenwerking tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse kmo’s stimuleert. Hij kwam in contact met Nederlandse partners BioscienZ, Millvision en Mylium en samen ontwikkelen ze een uniek, duurzaam alternatief voor leer.  

We zijn bijzonder fier en dankbaar om de Innovatie Award van Voka – KvK Limburg in ontvangst te mogen nemen. Deze prijs is niet enkel een erkenning voor ons werk, maar benadrukt ook het toenemende belang van bio-economie binnen onze maatschappij. Dankzij de financiële steun van VLAIO zijn we erin geslaagd onze innovaties te versterken en versnellen. 

Stefaan De Wildeman
CEO van B4Plastics

Mycelium textiel bespaart 100 kg CO2 per m² 

De leerindustrie is van oudsher een zeer milieubelastende industrie. Enerzijds omwille van de grote veestapel die vereist is en anderzijds door het productieproces zelf: het looien van dierenhuiden gaat gepaard met een hoge CO2-uitstoot en er komt veelal toxisch (chroom) afval aan te pas. De partners ontwikkelden een alternatief voor leer op basis van mycelium. Mycelium is een biologisch netwerk van dunne schimmeldraden dat via een innovatieve technologie transformeert in stevig textiel. Elke vierkante meter vegan leer kan potentieel ca. 100 kg CO2 besparen.  

B4Plastics is een belangrijke ambassadeur voor de Vlaamse bio-economie, en zet onze regio internationaal mee op de kaart als expert in de bio-economie. Het jonge bedrijf trok sinds de start van de operationele activiteiten in 2018 al tientallen wereldmerken naar Limburg voor de ontwikkeling van de allernieuwste biomaterialen. B4Plastics herbergt daardoor momenteel de grootste bibliotheek aan biomaterialen ter wereld. Het is een van de eerste Vlaamse technologiebedrijven waar de Europese Investeringsbank de afgelopen jaren rechtstreeks in het kapitaal stapte, om zo de Green Deal vanuit Vlaanderen verder te bekrachtigen. 

 

Wil jouw bedrijf ook stappen zetten richting bio-economie?

Ook jouw onderneming wil niets verloren laten gaan en biomassa omzetten om tot waardevolle, duurzame grondstoffen voor nieuwe producten. Maar je weet niet precies waar te beginnen? Zoek je financiële steun voor een bio-economieproject, of advies en begeleiding om een duurzaam idee te realiseren?

VLAIO zet je graag op weg!

We hebben alle info rond bio-economie voor jou gebundeld op vlaio.be/bio-economie

 

Delen: