Aanstelling auditbureaus kmo-portefeuille 2024

Publicatiedatum

Op 1 februari 2024 werden acht nieuwe auditbureaus aangesteld om de audits uit te voeren voor kandidaat-dienstverleners bij de kmo-portefeuille. Ontdek om welke auditbureaus het gaat, wat zij precies doen en aan welke basisvereisten een kandidaat-dienstverlener moet voldoen.

Audit

Kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille van VLAIO kunnen kmo’s opleiding en advies aankopen om hun dienstverlening verder te professionaliseren. Kleine ondernemingen krijgen hiervoor 30% steun, middelgrote ondernemingen 20%. Kmo’s kunnen de opleiding of het advies enkel bij een geregistreerde dienstverlener aankopen. 

De kmo-portefeuille is sinds 1 januari 2023 inhoudelijk beperkt. Dienstverleners kunnen enkel nog binnen de volgende thema’s opleiding of advies geven:

 • Bedrijfsstrategie
 • Beroepsspecifieke competenties
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid
 • Financiële geletterdheid
 • Innovatie
 • Internationalisering
 • Personeelsmanagement

Resultaat van de oproep

VLAIO ontving kandidaturen van negen auditbureaus en organiseerde aansluitend selectiegesprekken met als resultaat acht weerhouden kandidaturen. De minister van Innovatie keurde het voorstel van VLAIO tot aanstelling van deze acht auditbureaus voor een periode van vijf jaar goed. 

De acht aangestelde auditbureaus zijn:

 • Belgian Quality Association (BQA)
 • Brand Compliance
 • Bureau Veritas
 • CertUp
 • Det Norske Veritas (DNV)
 • Kiwa Belguim
 • Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
 • Vinçotte

Je kan de auditbureaus contacteren via deze contactgegevens

De rol van de auditbureaus

Het is de taak van het auditbureau om samen met de dienstverlener na te gaan of een subsidiëring van zijn diensten mogelijk is. Op basis van de bevindingen van de audit neemt VLAIO de finale beslissing tot registratie van de dienstverlener. De dienstverlener vraagt de audit zelf aan en betaalt deze ook.

De audit

De auditor gaat na of de kandidaat-dienstverlener kwaliteitsvol werkt en of deze voldoet aan de vijf basisvereisten zoals beschreven in de kmo-portefeuillenorm:

 1. Activiteit
 2. Ervaring
 3. Klanttevredenheid
 4. Kennis kmo-portefeuille
 5. Integriteit

De audit verloopt in twee delen: één deel bij de dienstverlener, één deel bij het auditbureau. Meer informatie nodig? Ontdek hoe een audit verloopt.

Zelf een geregistreerd dienstverlener worden? Bekijk alle informatie over de registratieprocedure voor dienstverleners.

Wijzigingen samenwerkingsprotocol en kmo-portefeuillenorm

Samenwerkingsprotocol

Enkele wijzigingen vonden plaats in de samenwerkingsovereenkomst tussen VLAIO en de geregistreerde auditbureaus:

 • Loslaten vaste uurprijs: auditbureaus zijn niet meer gehouden aan een vaste uurprijs. Er is een vrije prijsbepaling vastgelegd. Als kandidaat-dienstverlener is het dan ook interessant om een offerte op te vragen bij meerdere auditbureaus. 
 • Periodieke rapportering: het auditbureau engageert zich ertoe om maandelijks een rapporteringsjabloon aan VLAIO te bezorgen. Dit document bevat de relevante data van de uitgevoerde audits (prijs, duurtijd, type audit, resultaat, …). Dit stelt VLAIO nog meer in staat om data met betrekking tot kandidaat-dienstverleners te verzamelen en te analyseren.
 • Verplichte intervisie voor auditbureaus: het auditbureau verbindt zich ertoe een actieve rol op te nemen in de vormings- en kennisuitwisselingsmomenten voor auditbureaus georganiseerd door VLAIO. 
 • Responsabilisering van de auditbureaus: de auditbureaus hebben een grote verantwoordelijkheid qua registratieregeling van dienstverleners binnen de kmo-portefeuille door het uitvoeren van de audit en het beoordelen van de kandidaat-dienstverleners.

Wanneer uit controles op geregistreerde dienstverleners door de inspectiedienst van VLAIO blijkt dat te veel ongeschikte dienstverleners een positieve audit krijgen door een auditbureau, dan kan VLAIO overgaan tot een tijdelijke schorsing van het auditbureau of zelfs de samenwerking volledig stopzetten.

Kmo-portefeuillenorm

In de kmo-portefeuillenorm gebeurden aanpassingen aan de vrijstellingen voor dienstverleners die ook geregistreerd zijn in het kader van het kwaliteitsdecreet bij WSE (Werk en Sociale Economie). Deze dienstverleners zijn niet langer vrijgesteld voor de basisvereiste integriteit. Daarnaast geldt deze vrijstelling niet als het kwaliteitslabel bij WSE werd verkregen op basis van een registratie als dienstverlener voor de kmo-portefeuille. 

Tot slot kwam er zowel bij vereiste integriteit als bij vereiste kennis kmo-portefeuille een indicator bij:

 • De indicator I12 houdt in dat de dienstverlener transparant is over de draagwijdte van zijn registratie als dienstverlener van de kmo-portefeuille. Hij laat in zijn communicatie op geen enkele wijze uitschijnen dat zijn registratie een inhoudelijke beoordeling of goedkeuring van zijn diensten inhoudt door VLAIO.
 • Indicator K7 vermeldt dat de dienstverlener controleert dat er alleen steun wordt aangevraagd voor prestaties die in aanmerking komen voor steun vanuit de kmo-portefeuille. Hij controleert daarbij expliciet dat de inhoud van de dienst en het ingediende projectbedrag subsidiabel zijn onder de kmo-portefeuille.

Delen: