Aanbesteding voor PIO-project 'Automatisch aansturen van Vlaamse wegverlichting'

Publicatiedatum
Heel wat data over het verkeer en het weer is beschikbaar, maar deze is niet met elkaar geïntegreerd. We zoeken binnen dit PIO-project kandidaten die een 'data lake' kunnen bouwen waarmee wegverlichting slimmer aangestuurd wordt. De selectiedraad is gepubliceerd op e-notification. Deadline: 30 juni 2020, 10.00 u.
Belgische weg 's nachts

Minder energieverbruik voor verkeersverlichting

Op de Vlaamse autosnelwegen brandt de wegverlichting enkel daar waar het nodig is. Concreet gaat het licht uit als het kan, en blijft het aan als het moet. In 2011 werd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een lichtvisie ontwikkeld als antwoord op de klimaatdoelstelling van de Europese Unie om tegen 2020 het energieverbruik te doen dalen met 20%. Sindsdien daalde het aantal verlichte wegvakken met bijna de helft.

Heel wat data beschikbaar om wegverlichting beter te sturen

Momenteel wordt de wegverlichting aangestuurd op basis van historische verkeersintensiteiten en weersvoorspellingen per provincie. Nochtans zijn lokale en real time data over verkeersintensiteit en weersomstandigheden beschikbaar. Door een combinatie van rule-based algoritmes en machine learning kunnen databronnen geïntegreerd worden in het huidig systeem dat de wegverlichting aanstuurt.

PIO-project 'Turing' zet in op deze data

AWV wenst met deze gegevens nauwkeuriger en meer locatiegebonden te gaan beslissen of de wegverlichting al dan niet moet branden op een specifiek wegsegment. Op deze manier kan AWV een efficiëntere bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen en aan het bevorderen van de verkeersveiligheid. Bovendien zal het systeem ook toelaten om de werklast van de operatoren aanzienlijk te verminderen. Lees hier meer over dit project. 

Heb jij de nodige expertise in huis? Aanbesteding gepubliceerd!

AWV heeft begin juni 2020 de selectieleidraad op e-notification gepubliceerd. Het betreft hier de eerste fase van het project. Deze omvat de ontwikkeling en onderhoud van een data lake voor het automatisch genereren van granulaire schakelregimes voor de wegverlichting op het Vlaamse wegennet. Kandidaturen worden verwacht tegen 30 juni 2020, 10.00 u. Alle documenten (selectieleidraad, aanvraag tot deelneming, UEA, enz.) zijn beschikbaar op e-notification.  

 

Wil jij de overheid als klant?

Om de publieke sector te innoveren, hebben we de creativiteit van jouw bedrijf nodig! Als grote onderneming, kmo, start-up fo ontwikkelaar kun je dat nu veel makkelijker. Want Vlaanderen zet via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) nu nog meer in op innovatie. Neem een kijkje op deze website om te kijken welke commerciële kansen een innovatieve overheidsopdracht voor je bedrijf kan bieden en hoe je aan een van de projecten deelneemt. Of lees alvast onze VLAIO-pagina over PIO-projecten