Aanbesteding voor overheidsopdracht: Platform voor opvoedingsbegeleiding

Publicatiedatum
CKG De Schommel zoekt via e-tendering kandidaten om een online platform te creëeren met onder meer een ‘warme chatbot’ die ouders begeleidt bij hun vragen rond opvoeden en opgroeien. Heeft jouw onderneming de juiste expertise in huis? Deelnemen kan tot 4 september.
kinderen maken huiswerk

De uitdaging: ontmoetingsplek voor opgroeien en opvoeden

Ouders met opvoedingsvragen of -onzekerheden moeten soms tot wel twee jaar wachten op (thuis)begeleiding. Zelf de weg vinden in alle mogelijkheden tot opvoedingsondersteuning is een hele opdracht. Bovendien zijn er momenteel weinig (online) ontmoetingsplekken voor ouders om elkaar hierrond te vinden. 

CKG De Schommel (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning in de regio Averbode, Leuven en Tienen) wil daarom een online startpunt en ontmoetingsplek lanceren voor iedereen met vragen rond opgroeien en opvoeden. Een online platform zou er voor kunnen zorgen dat ouders al tijdens hun wachttijd naar (thuis)begeleiding ondersteuning krijgen. Een ‘warme chatbot’ zou ouders kunnen begeleiden in hun zoektocht naar informatie en de ouders kunnen, als ze dat wensen, ook in contact komen met andere ouders of een hulpverlener. De hulpverlener, maar ook de ‘warme chatbot’, wijst ouders de weg, geeft erkenning tijdens moeilijke momenten en motiveert hen om bepaalde stappen in de goede richting te zetten.

Blended opvoedingondersteuning via een online platform

CKG De Schommel heeft midden juli 2020 de selectieleidraad op e-notification gepubliceerd voor haar project 'Blended opvoedingondersteuning via een online platform'. Deze selectieleidraad bevat de nodige achtergrondinformatie en sjablonen voor potentieel geïnteresseerde kandidaten voor de ontwikkeling, creatieve design en implementatie van een blended begeleidingsplatform voor ouders met opvoedingsvragen.

Via mededingingsprocedure met onderhandeling

Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit is een tweestapsprocedure. In een eerste stap worden potentiële uitvoerders uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de uitvoering van de opdracht. In een tweede stap ontvangen de geselecteerde kandidaten het volledige bestek, waarop zij een offerte kunnen indienen. Na onderhandelingen wordt hen gevraagd een 'best and final offer' in te dienen op basis waarvan de opdracht kan gegund worden. 

Kandidaturen voor deelname aan de procedure worden verwacht tegen vrijdag 4 september 2020, 10.00 u via e-tendering. Alle documenten (selectieleidraad, aanvraag tot deelneming, ..) zijn beschikbaar op e-notification. 

 

Wil jij de overheid als klant?

Om de publieke sector te innoveren, hebben we de creativiteit van jouw bedrijf nodig! Als grote onderneming, kmo, start-up fo ontwikkelaar kun je dat nu veel makkelijker. Want Vlaanderen zet via het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) nu nog meer in op innovatie. Neem een kijkje op deze website om te kijken welke commerciële kansen een innovatieve overheidsopdracht voor je bedrijf kan bieden en hoe je aan een van de projecten deelneemt. Of lees alvast onze VLAIO-pagina over PIO-projecten